Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori ugrađeni u oblogu branika vozila “mjere” udaljenost između vozila i prepreke.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se kada je brzina za vožnju unazad uključena.

Sustav pomoći pri parkiranju ne uzima u obzir sustave za vuču i prenošenje tereta itd.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 20 ili 30 centimetra.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg, itd.).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom manevriranja.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Rad

Prilikom uključivanja brzine za vožnju unazad, čuje se zvučni signal. Otkriva se većina predmeta koji se nalaze na manje od otprilike 1,20 metara od stražnjeg dijela vozila.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite prekidač 2 za isključivanje sustava.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač pali se kako bi vas podsjetilo da je sustav isključen.

Ponovni pritisak uključuje sustav i kontrolno svjetlo se gasi.

Smetnja u radu

Ako sustav otkrije smetnju u radu, zvučni signal od tri sekunde čuje se kao upozorenje prilikom svakog uključivanja brzine za vožnju unazad. Obratite se ovlaštenom servisu.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.