Natrag na popis

METLICE BRISAČA STAKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača prednjeg stakla 1

Pri isključenom kontaktu

- podignite ručicu brisača stakla 2;

- okrećite metlicu 1.

- spustite jezičac 3 tako da pritisnete sa svake strane A.

- gurnite metlicu prema naprijed B, sve do oslobađanja kukice 4.

Ponovno postavljanje

Isti postupak obrnutim redoslijedom. Provjerite je li zabravljenje metlice dobro.

- U vrijeme smrzavanja pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motora).

- Provjeravajte stanje metlica.

Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je skinuta, pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom ;

- ne upotrebljavajte ih ako su vjetrobransko staklo ili stražnje staklo suhi ;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

Metlica brisača stražnjeg stakla 5

Pri isključenom kontaktu

- podignite ručicu brisača stakla 5 ;

- skinite metlicu 6 povlačeći je odozgo.

Ponovno postavljanje

Isti postupak obrnutim redoslijedom. Provjerite je li zabravljenje metlice dobro.