Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Automatski način rada.

2 Podešavanje temperature zraka.

3 Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”.

4 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

5 Komanda klima uređaja.

6 Podešavanje brzine ventilacije.

7 Recirkulacija zraka.

8 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

Automatski način rada

Automatski klima uređaj je sustav koji jamči (osim u ekstremnim slučajevima upotrebe) udobnost u putničkom prostoru i održavanje dobre razine vidljivosti, a da pritom ne povećava potrošnju goriva. Sustav djeluje na brzinu ventiliranja, raspodjelu zraka, recirkulaciju zraka, uključivanje ili isključivanje klima uređaja i temperaturu zraka.

AUTO : bolje postizanje odabrane razine udobnosti sukladno vanjskim uvjetima. Pritisnite tipku 1.

Promjena brzine ventiliranja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja brzinom ventiliranja koja je najpogodnija za dostizanje i održavanje udobnosti.

Brzinu ventilacije možete podesiti u svakom trenutku okretanjem komande 6 za povećanje ili smanjenje brzine ventilacije.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 2 ovisno o željenoj temperaturi.

Što je komanda više desno, to je temperatura viša.

Osobitost: ekstremna podešavanja sustavu omogućuju proizvodnju najniže i najviše temperature (“18 °C” i “26 °C”).

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite tipku 3, ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Ova funkcija omogućuje brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog i stražnjeg stakla, prednjih bočnih stakala i vanjskih retrovizora (ovisno o vozilu). Ona uvjetuje automatsko uključivanje klima uređaja i odleđivanja stražnjeg stakla.

Pritisnite tipku 8 za isključivanje rada grijanog stražnjeg stakla, ugrađeno kontrolno svjetlo se gasi.

Za izlazak iz te funkcije, pritisnite tipku 3 ili 1.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo rada koje označava stanje funkcije.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Pritisnite jednu od tipki 4. Upalit će se kontrolno svjetlo ugrađeno u odabranu tipku.

Moguće je istovremeno kombinirati dva položaja, pritisnite dvije tipke 4.

Ø Dovod zraka usmjeren je prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala i otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla.

½ Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

¿ Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite tipku 8, ugrađeno kontrolno svjetlo se pali. Ova funkcija omogućava brzo odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 8. Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

U automatskom načinu rada, sustav upravlja uključivanjem i isključivanjem klima uređaja u skladu s vanjskim klimatskim uvjetima.

Pritisnite tipku 5 za prinudno isključivanje klima uređaja, upalit će se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Vozila opremljena načinom rada ECO (prekidač  9): kada je uključen, način rada ECO može smanjiti učinkovitost automatskog klima uređaja. SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA.

Recirkulacija zraka (izolacija putničkog prostora) K

Ovom se funkcijom upravlja automatski, ali također je možete uključiti ručno, u tom je slučaju uključivanje funkcije potvrđeno paljenjem kontrolnog svjetla ugrađenog u tipku 7.

Napomena:

- za vrijeme recirkulacije, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulira bez usisa vanjskog zraka ;

- recirkulacija zraka omogućava izolaciju od vanjskog zraka (prometovanje zagađenim područjem…);

- recirkulacija zraka omogućuje brže postizanje željene temperature u putničkom prostoru.

Upotreba u ručnom načinu rada

Pritisnite tipku 7, ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Duža upotreba tog položaja može dovesti do neugodnih mirisa uslijed neobnavljanja zraka kao i do stvaranja pare na staklima.

Stoga se savjetuje povratak u automatski način rada ponovnim pritiskom tipke 7 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Za izlaz iz ove funkcije, ponovno pritisnite tipku 7.

Zaustavljanje sustava

Okrenite komandu 6 u položaj “OFF” kako biste isključili sustav. Za njegovo uključivanje, ponovno okrenite komandu 6 kako biste podesili brzinu ventilacije, ili pritisnite tipku 1.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.