FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za automatski mjenjač:

- Mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za ručni mjenjač:

- Ručica mjenjača je u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena. Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije dovoljno otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 5 km/h.

Za sva vozila:

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti. Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). RAZRAĐIVANJE, POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za automatski mjenjač:

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj D ili M:

ili

- papučica kočnice je otpuštena u stupnju prijenosa N s otpuštenom parkirnom kočnicom;

ili

- papučica kočnice je ponovno pritisnuta u stupnju prijenosa P ili N, parkirna kočnica je zategnuta;

ili

- vozilo je u stupnju prijenosa R;

ili

- papučica gasa je pritisnuta;

ili

- U ručnom načinu rada ručica brzina pomaknuta je prema (+) ili (-).

Za ručni mjenjač:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Poseban slučaj

Dok je motor u stanju mirovanja (prometne gužve, semafori itd.), ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja i nije zaustavljen.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Za punjenje goriva motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom STOP and START): morate isključiti kontakt. RAZRAĐIVANJE, POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE MOTORA

Opasnost od požara.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- uključena je funkcija za postizanje bolje vidljivosti KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM;

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt RAZRAĐIVANJE, POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija za postizanje bolje vidljivosti KLIMA UREĐAJ S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici itd.)

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Posebna napomena: za neke od ovih uvjeta, automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena prednja vrata.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 ili, ovisno o vozilu, prekidač 3 da biste isključili ovu funkciju. Pali se ugrađeno kontrolno svjetlo 2 ili, ovisno o vozilu, ugrađeno kontrolno svjetlo 4.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Isključuje se ugrađeno kontrolno svjetlo 2 ili se, ovisno o vozilu, isključuje ugrađeno kontrolno svjetlo 4.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje. RAZRAĐIVANJE, POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritisnite prekidač 1 ili 3 za automatsko ponovno pokretanje motora.

Smetnje u radu

Kad se uključi ugrađeno kontrolno svjetlo 2 ili, ovisno o vozilu, ugrađeno kontrolno svjetlo 4, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). RAZRAĐIVANJE, POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE MOTORA.