Natrag na popis

GRIJANJE, KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

2 Klima uređaj.

3 Podešavanje brzine ventilacije.

4 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

5 Podešavanje temperature zraka.

6 Recirkulacija zraka.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Tipka 2 omogućuje uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) klima uređaja.

Uključivanje sustava nije moguće ako je komanda 3 postavljena u položaj “0”.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Vozila opremljena načinom rada ECO (prekidač  7): kada je uključen, način rada ECO može smanjiti učinkovitost grijanja i/ili klima uređaja. SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Kako biste odabrali način raspodjele, okrenite komandu 1.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

i Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči te prema nogama putnika na prednjem sjedalu.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pomaknite komandu 6 ulijevo. Pod tim uvjetima zrak ulazi u putnički prostor i recirkulira bez ulaska vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolacija vozila od vanjskog zraka (npr. tijekom vožnje u zagađenim područjima itd.)

- hlađenje putničkog prostora s boljom učinkovitošću, dok je klima uređaj uključen (svjetlo “A/C” ugrađeno na prekidač 2 je uključeno).

Ako klima uređaj nije uključen (svjetlo “A/C” na prekidaču 2 je isključeno), dugotrajna upotreba recirkuliranog zraka može dovesti do magljenja bočnih stakala i vjetrobranskog stakla, kao i druge probleme uzrokovane prisutnošću nerecirkuliranog zraka u putničkom prostoru.

Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) pomakom gumba 6 udesno čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Podešavanje količine ventiliranog zraka u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 3. Što je više komanda udesno, to je količina ventiliranog zraka veća.

Odmagljivanje

Za uključivanje odmagljivanja postavite komande 13 u položaj W, a kontrolu 6 u položaj . U slučaju nepotpunog odmagljivanja, pritisnite gumb 2 za upotrebu klima uređaja.

Napomena: klima uređaj ne radi ispod 2 °C.

Ako želite zaustaviti protok zraka, komandu 3 postavite na “0”. Sustav je isključen: brzina ventiliranja je nula (zaustavljeno vozilo). No možda ćete ipak osjetiti slab protok zraka dok je vozilo u pokretu.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 5 ovisno o željenoj temperaturi. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom dulje upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 5 u desno.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite tipku 4. Ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 4.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Dugotrajna upotreba položaja “0” može dovesti do nastanka kondenzacije na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu, kao i do problema koji nastaju zbog cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.