Natrag na popis

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE OTVARAJUĆIH DIJELOVA U VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Nakon pokretanja vozila, sustav automatski zaključava sve otvarajuće dijelove kada dosegnete brzinu od oko 7 km/h.

Otključavanje se vrši:

- pritiskom na gumb 1 za otključavanje vrata;

- dok je vozilo zaustavljeno, otvaranjem jednih prednjih vrata.

Napomena: ako otvorite ili zatvorite vrata, ona će se automatski ponovno zaključati kada vozilo dosegne brzinu od oko 7 km/h.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Dok motor radi, pritisnite i držite tipku 1 otprilike 5 sekundi, sve dok ne začujete zvučni signal.

Smetnje u radu

Ako utvrdite neku smetnju u radu (nema automatskog zaključavanja, kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 1 se ne pali pri zaključavanju otvarajućih dijelova…) najprije provjerite jesu li svi otvarajući dijelovi dobro zatvoreni. Ako su zatvoreni, obratite se Predstavniku marke.

Odgovornost vozača

Ako odlučite voziti sa zaključanim vratima, znajte da to može otežati pristup spasilaca u putničku kabinu u hitnim slučajevima.