Twingo

Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala
Kontrolno svjetlo dugih svjetala
Kontrolno svjetlo kratkih svjetala
Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu
Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu
Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera
Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.
Kontrolno svjetlo zračnog jastuka
Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva
Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja
Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu
Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora
Kontrolno svjetlo tlaka ulja
Kontrolno svjetlo upozorenja
Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja
Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja
Kontrolno svjetlo upozorenja na izlazak iz prometnog traka
Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.
Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača
Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine
Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo načina radaECO
Kontrolno svjetlo elektroničke neispravnosti
Indikator promjene stupnja prijenosa.
Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama
Kontrolno svjetlo promjenjivog servo-upravljača
Kontrolno svjetlo otvorenih vrata
Kontrolno svjetlo upozorenja za nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva
Kontrolno svjetlo isključenog zračnog jastuka suvozača
Kontrolno svjetlo uključenog zračnog jastuka suvozača

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.

Kontrolno svjetlo zračnog jastuka

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Pali se pri uključenju kontakta i popraćeno je zvučnim signalom te se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji i popraćeno je zvučnim signalom, napunite spremnik što je prije moguće. Ostaje vam goriva za još otprilike 50 km.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Pali se zajedno s ostalim kontrolnim svjetlima i popraćeno je zvučnim signalom.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Ono se pali kod uključivanja kontakta i gasi čim se otpusti ručna kočnica.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom®i zvučnim signalom, to upućuje na spuštanje razine u sustavima ili na kvar na kočionom sustavu.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom®i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom®i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna to se događa iz drugog razloga. Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima.

Treba što prije odvesti vozilo Predstavniku marke,vozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Kod vozila koja su njime opremljena svjetlo se pali prilikom pokretanja motora i ovisno o vozilu, kada je kontakt isključen ako je vozilo je u fazi mirovanja motora (pogledajte članak "Funkcija Stop i Start" u 2. poglavlju) te se potom gasi.

–Ako je stalno upaljeno, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke;

–Ako trepće, smanjite broj okretaja motora do trenutka nestajanja treptanja. Tada što prije potražite savjet ovlaštenog servisa.

Pogledajte odlomak “Savjeti za održavanje i protiv zagađenja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Postoji više slučajeva u kojima dolazi do paljenja kontrolnog svjetla: pogledajte članke “Dinamička kontrola vožnje: ESC” i “Sustav protiv proklizavanja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo upozorenja na izlazak iz prometnog traka

Pogledajte članak “Upozorenje na izlazak iz prometnog traka” u 2. poglavlju.

Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.

Pogledajte članke “Regulator brzine” i “Ograničivač brzine” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača.

Kočioni sustav je dakle osiguran kao i na vozilu koje nije opremljeno sustavomABS. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine

Svijetli plavo nakon uključenja kontakta.

Ako postane crveno, zaustavite se i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura se mora sniziti, a kontrolno svjetlo svijetliti plavo. U protivnom zaustavite motor. Ostavite ga da se ohladi prije provjere rashladne tekućine.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “FunkcijaStop and Start” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “FunkcijaStop and Start” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo načina radaECO

Pali se kada je uključenECO način rada.

Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko vožnja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo elektroničke neispravnosti

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, to ukazuje na neispravnost računala ubrizgavanja.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Indikator promjene stupnja prijenosa.

Pale se kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži stupanj prijenosa (strelica prema dolje).

Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama

Pogledajte članak “Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo promjenjivog servo-upravljača

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, to ukazuje na neispravnost sustava, potražite što prije savjet kod Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Kontrolno svjetlo upozorenja za nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva

Pogledajte odlomak “sigurnosni pojasevi” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo isključenog zračnog jastuka suvozača

Kontrolno svjetlo uključenog zračnog jastuka suvozača