Natrag na popis

PRETINCI, UREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prostor 1

Taj se prostor može upotrijebiti kao držač limenki, pretinac za odlaganje ili mjesto na koje se stavi pepeljara.

Pretinci za odlaganje 3

Za otvaranje povucite ručicu 2.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Pretinac u sjenilu 4

U njega se mogu pričvrstiti kartice autocesta, karte...

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.

Pretinac za odlaganje 5

U njega se mogu odložiti kartice za plaćanje cestarine, kovanice...

Nosač telefona 6

Upotreba telefona i/ili tableta

Podsjećamo vas da ste obavezni poštivati zakone na snazi koji se odnose na upotrebu ove vrste uređaja.

Nosač za tablet 8

Povucite ručicu 7 prema sebi i do kraja.

Okrećite nosač 8 i gurnite ga do kraja.

Po potrebi spustite postolje 9 nosača 8 kako biste ga produžili.

Za vraćanje na mjesto povucite nosač prema sebi do kraja, podignite ga u vodoravni položaj i gurnite ga do kraja.

Pretinac za odlaganje na armaturnoj ploči 101113

Prostor 12

Taj se prostor može upotrijebiti kao držač limenki, pretinac za odlaganje ili mjesto na koje se stavi pepeljara.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Pretinac za odlaganje suvozača na armaturnoj ploči 15

Za otvaranje pritisnite komandu 14.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.

Pretinac za rukavice na strani suvozača

Za otvaranje pritisnite komandu 16.

Ovisno o vozilu, pretinac za rukavice ima ventilaciju i klimatiziranje zraka (u njega stane boca od 1,5 litara).

Prostor 17

Taj se prostor može upotrijebiti kao držač čaša, pretinac za odlaganje ili mjesto na koje se stavi pepeljara.

U zavoju, prilikom ubrzavanja ili kočenja, pazite da u posudi u držaču limenki nema previše tekućine.

Opasnost od povreda ako je tekućina vruća i/ili od curenja.

Pretinci za odlaganje u prednjim vratima 18

Pretinac za odlaganje 20 ispod prednjeg sjedala

Za pristup povucite jezičac 19 i nagnite sjedište A prema naprijed.

Sjedište uvijek ostavite zatvoreno u vožnji:

- opasnost od povrede u slučaju naglog kočenja ili nesreće;

- opasnost od izbacivanja predmeta preko putničkog prostora.

Naslon u položaju stolića

Kada je vozilo njime opremljeno, preklopite naslon sjedala na sredini podižući komandu 24 i na stražnjem dijelu naslona središnjeg sjedala bit će vam na raspolaganju:

- držač limenki 21;

- pretinac 25;

- stolić 23.

Zabranjeno je sjediti na središnjem sjedalu kada je njegov naslon preklopljen.

Napomena provjerite je li pretinac 17 zatvoren prije preklapanja naslona sjedala na sredini.

U zavoju, prilikom ubrzavanja ili kočenja, pazite da u posudi u držaču limenki nema previše tekućine.

Opasnost od opekotina ako je tekućina vruća i/ili od curenja.

Pretinac za odlaganje 25

Za otvaranje pritisnite komandu 22.

U unutrašnjosti kopča 26 omogućuje pričvršćenje predmeta.

Kada je pretinac 25 zatvoren, prolaz 27 omogućuje spajanje kabela za punjenje uređaja u utičnicu za dodatnu opremu.

Stolić 23

Za odbravljenje stolića pritisnite komandu 30.

Za postavljanje stolića umetnite vrhove 31 stolića u utore 28 ili 29.

Pomoću hvataljke 32 možete objesiti dokumente.

Za skidanje stolića pritisnite komandu 33.

Napomena: pazite na to da pravilno vratite stolić na mjesto i da sve predmete izvadite iz držača limenki prije podizanja naslona sjedala na sredini. Pazite na pravilno zabravljenje naslona središnjeg sjedala.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen tako da može biti izbačen na putnike u zavoju, u slučaju naglog kočenja ili u slučaju sudara.

Ručka za pridržavanje 34

Ona služi za pridržavanje u vožnji.

Nemojte se njome služiti za ulaženje u vozilo ili izlaženje iz njega.

Kukice za vješanje odjeće 35

Ovisno o vozilu, kukice mogu biti smještene na pregradi u utovarnom prostoru.

Iz sigurnosnih razloga kukica se smije upotrebljavati isključivo za vješanje odjeće.

Gornji pretinac za odlaganje u stražnjem tovarnom prostoru 36

Namijenjen isključivo prijevozu predmeta.

Ukupna masa u gornjem pretincu stražnjeg dijela ne smije prelaziti 35 kg, ravnomjerno raspoređenog.

Pazite da ne stavite niti jedan težak i/ili oštar predmet koji bi mogao pasti. Opasnost od ozljeda.

Otvor 38 i vratašca 40

Ovisno o duljini predmeta koji se prevoze u stražnjem dijelu, upotrijebite prostor 38.

Otvorite vratašca 37 koja su zatvorena magnetima.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Vratašca 40 upotrebljavajte za produljenje utovarnog dijela:

- povucite jezičac 39 kako biste podigli sjedalo B;

- vratašca 40 nagnite prema unutrašnjosti sjedišta tako da povučete jezičac 41.

Kada su vratašca 40 otvorena, zabranjena je upotreba prednjeg bočnog sjedala suvozača. Opasnost od teških povreda u slučaju naglog kočenja ili sudara.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.