Trafic

Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala
Kontrolno svjetlo dugih svjetala
Kontrolno svjetlo kratkih svjetala
Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu
Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu
Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera
Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.
Svjetlo pokazivača smjeraAirbag
Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva
Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja
Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu
Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora
Kontrolno svjetlo tlaka ulja
Kontrolno svjetlo upozorenja
Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova.
Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja
Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja
Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača
Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine
Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja
Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.
Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama
Kontrolno svjetlo kontrole prianjanja
Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)
Indikatori promjene stupnja prijenosa
Kontrolno svjetlo načina radaECO
Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva
Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.

Svjetlo pokazivača smjeraAirbag

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, napunite spremnik što je prije moguće. Ostaje vam goriva za još otprilike 50 km.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i/ili porukom i popraćeno je zvučnim signalom bip.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Ono se pali kod uključivanja kontakta i gasi čim se otpusti ručna kočnica.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom®i zvučnim signalom bip, to upućuje na spuštanje razine u krugovima ili na neki kvar na kočionom sustavu.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom®i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom®i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna to se događa iz drugog razloga. Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima i/ili porukama na instrumentnoj ploči.

Treba što prije odvesti vozilo Predstavniku markevozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova.

Pogledajte informacije o ”Spremniku reagensa” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Kod vozila koja su tim sustavom opremljena, pali se pri pokretanju motora, a zatim se ugasi.

–Ako je stalno upaljeno, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke;

–ako trepće, smanjite broj okretaja motora dok ne prestane treptati. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Pogledajte odlomak ”Savjeti za održavanje i protiv zagađenja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Postoji više slučajeva u kojima dolazi do paljenja kontrolnog svjetla: pogledajte članak “Mehanizmi za ispravljanje i pomoć pri vožnji” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača.

Kočioni sustav je dakle osiguran kao i na vozilu koje nije opremljeno sustavomABS. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine

Svijetli plavo nakon uključenja kontakta.

Ako postane crveno, zaustavite se i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura se mora sniziti, a kontrolno svjetlo svijetliti plavo. U protivnom zaustavite motor. Ostavite ga da se ohladi prije provjere rashladne tekućine.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “FunkcijaStop and Start” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “FunkcijaStop and Start” u 2. poglavlju.

Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.

Pogledajte članke “Regulator brzine” i “Ograničivač brzine” u 2. poglavlju.

Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama

Pogledajte članak “Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo kontrole prianjanja

Pogledajte odlomak “Mehanizmi za ispravljanje i pomoć pri vožnji” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)

Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni.

Gasi se kada se predgrijanje završi. Motor se može pokrenuti.

Indikatori promjene stupnja prijenosa

Pale se kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži stupanj prijenosa (strelica prema dolje).

Kontrolno svjetlo načina radaECO

Pali se kada je uključen način radaECO .

Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko vožnja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva

Pali se na središnjem zaslonu prilikom pokretanja vozila, a ako vozačev pojas i dalje nije zakopčan, nakon što vozilo razvije brzinu od oko 16 km/h, svjetlo počne treptati i nakon otprilike 2 minute javlja se zvučni signal.

Ovisno o vozilu, trepće ako sigurnosni pojas suvozača nije zakopčan.

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata