Natrag na popis

PREDNJI FAROVI: zamjena žarulja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Svaki zahvat (ili promjenu) na električnom strujnom krugu mora obaviti Predstavnik marke koji raspolaže potrebnim dijelovima za prilagodbu, jer krivo priključivanje može dovesti do oštećenja električne instalacije (ožičenje, sklopovi, posebno alternator).

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Dnevna svjetla LED 1

Potražite savjet Predstavnika marke.

Halogena dnevna svjetla

Okrenite za jednu četvrtinu okretaja nosač žarulje A i izvadite ju.

Vrsta žarulje: W21W/5W.

Zamijenite žarulju i postavite nosač žarulje.

Žarulje su pod tlakom i mogu eksplodirati kod zamjene.

Opasnost od ozljeda.

Svjetla pokazivača smjera

Okrenite za četvrtinu okretaja nosač žarulje B i izvadite žarulju.

Vrsta žarulje: PY21W (narančasta žarulja).

Duga i kratka svjetla

Okrenite poklopac C za četvrtinu okretaja.

Odspojite ožičenje 3.

Otkvačite oprugu 2 i izvadite žarulju.

Vrsta žarulje: H4.

Nemojte dirati staklenu kuglu žarulje. Držite ju za grlo.

Zamijenite žarulju, ponovno postavite priključke i pazite da dobro postavite poklopac C.

Ovisno o zakonu koji je na snazi ili iz mjera opreza, nabavite kod vašeg Predstavnika marke kutiju prve pomoći koja sadrži komplet žarulja i komplet osigurača.

Prednja svjetla za maglu 4

- Pristupite nosaču žarulje preko donjeg dijela vozila;

- otkvačite vratašca;

- okrenite držač žarulje za jednu četvrtinu okretaja.

Vrsta žarulje: H16LL.

Vrsta žarulje za vozila opremljena svjetlima za vožnju u zavoju: H11LL.