Natrag na popis

POKROV PRTLJAGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokrov prtljage sastoji se od jednog ili dva čvrsta dijela.

Postoje dva moguća položaja:

- gornji položaj A;

- donji položaj B.

Ovisno o vozilu, možete podignuti dio 1 u potpuno okomiti položaja za lakši utovar prtljažnika.

Na pokrov prtljage nemojte stavljati teške ili tvrde predmete. U slučaju naglog kočenja ili nesreće, ti predmeti mogu ugroziti putnike u vozilu.