Natrag na popis

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za njegovo otvaranje povucite ručicu 1.

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Ne pritišćite poklopac motornog prostora: opasnost od neželjenog zatvaranja poklopca.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju rešetku ili poklopac motornog prostora, dajte što prije Predstavniku marke da provjeri sustav zabravljivanja poklopca motornog prostora.

Nakon svakog zahvata u motornom prostoru, provjerite da ništa niste zaboravili (krpa, alati...)

U stvari to može oštetiti motor ili prouzročiti požar.

Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostora

Za odbravljivanje, gurnite jezičac 2 ulijevo, a istodobno podižite poklopac.

Otvaranje poklopca

Podignite poklopac pridržavajući ga, pričvršćuje se pomoću dizalice.

Zatvaranje poklopca motornog prostora

Provjerite da ništa niste ostavili u motornom prostoru.

Za zatvaranje poklopca, uhvatite poklopac na sredini i pridržavajući ga spustite ga do 30 cm od položaja zatvaranja, zatim ga pustite. On se sam zatvara svojom težinom.

Provjerite ispravno zabravljenje poklopca motornog prostora.

Provjerite da ništa ne ometa sidrište za zabravljenje (kamenčići, krpa…).