Natrag na popis

METLICE BRISAČA STAKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača prednjeg stakla

Kod uključenog kontakta, zaustavljenog motora:

- do kraja spustite ručicu brisača stakla: oni se zaustavljaju u položaju iznad poklopca;

- podignite ručice brisača stakla 12;

- povucite jezičac 4 (pomak A) i gurnite metlicu 3 prema gore.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača stakla, postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite da li je zabravljenje metlice dobro.

Do kraja podignite ručicu brisača stakla: metlice brisača prednjeg stakla spremit će se u poklopac motora.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom;

- ne upotrebljavajte ih ako su vjetrobransko staklo ili stražnje staklo suhi;

- odlijepite ih s vjetrobranskog stakla ili sa stražnjeg stakla ako dugo nisu bili u upotrebi.

- U vrijeme smrzavanja, pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motora).

- Provjeravajte stanje metlica.

Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je ona skinuta pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.

Metlica brisača stražnjeg stakla na stražnjim krilnim vratima

- podignite ručicu brisača stakla 5 ;

- okrećite metlicu 6 sve do točke otpora;

- povucite i skinite metlicu (pomak C).

Metlica brisača stražnjeg stakla na vratima prtljažnika

- podignite ručicu brisača stakla 7 ;

- povucite jezičac 9 (pomak B) i gurnite metlicu 8 prema gore.

Ponovno postavljanje

Postupite obrnutim redoslijedom od skidanja. Provjerite je li zabravljenje metlice dobro.