Natrag na popis

ZAMJENA KOTAČA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uključite signal upozorenja.

Parkirajte vozilo izvan područja prometovanja na ravno i čvrsto tlo koje nije sklisko.

Zategnite ručnu kočnicu i uključite brzinu (prvu brzinu ili brzinu za vožnju unazad ili stavite ručicu u položaj P za automatske mjenjače).

Neka svi putnici izađu iz vozila i udaljite ih iz područja prometovanja.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg kotača signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja. Nakon upotrebe pazite da dobro zakvačite alate u komplet alata, a zatim ga ispravno postavite u ležište: postoji opasnost od ozljeda.

Dizalica je namijenjena isključivo zamjeni kotača. Nikako se ne smije upotrebljavati za bilo kakav drugi popravak ili za pristup donjem dijelu vozila.

U slučaju probušene gume, zamijenite kotač što je prije moguće.

Gumu koja se probušila uvijek mora pregledati (i popraviti ako je moguće) stručna osoba.

Skinite ukrasni poklopac (pogledajte odlomak “Ukrasni poklopci” u 5. poglavlju).

Odblokirajte vijke kotača pomoću ključa za kotače 1. Postavite ga tako da ga možete pritisnuti.

Vodoravno postavite dizalicu 2, čep glave dizalice 3 mora sjesti u predviđenu rupu na donjem dijelu karoserije i što bliže dotičnom kotaču.

Započnite zavrtati kako biste ispravno postavili postolje (ono mora ući ispod vozila i biti poravnato okomito s glavom dizalice ).

Odvijte matice i skinite kotač.

Postavite rezervni kotač na središnji dio.

Zategnite matice i spustite dizalicu.

Dok su kotači na tlu, do kraja zategnite matice i što prije provjerite jesu li dobro zategnute.

Postavite ukrasni poklopac.

Vijak sustava protiv krađe

Ako upotrebljavate vijke sustava protiv krađe, postavite ove vijke što je moguće bliže ventilu (opasnost od nemogućnosti postavljanja ukrasnih poklopaca kotača).