Saznajte što znače kontrolna svjetla na vašem vozilu

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo pozicijskih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo dugih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo kratkih svjetala

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo prednjih svjetala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo lijevog pokazivača smjera

Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.

Kontrolno svjetlo desnog pokazivača smjera.

Svjetlo pokazivača smjera
     Airbag

Svjetlo pokazivača smjera Airbag

Pali se prilikom uključenja kontakta ili prilikom pokretanja motora, a zatim se gasi nakon nekoliko sekundi.

Ako se ne upali nakon uključenja kontakta ili se pali dok je motor u radu, to je znak neispravnosti u radu sustava.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Kontrolno svjetlo upozorenja na minimalnu razinu goriva

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, napunite spremnik što je prije moguće. Preostalo je goriva samo za približno 50 km.

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Kontrolno svjetlo obaveznog zaustavljanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Pali se istodobno s ostalim kontrolnim svjetlima i/ili porukom i popraćeno je zvučnim signalom bip.

Ono vam nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor.

Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Kontrolno svjetlo zategnutosti ručne kočnice i kontrolno svjetlo upozorenja na pogrešku na kočionom sustavu

Ono se pali kod uključivanja kontakta i gasi čim se otpusti ručna kočnica.

Ako se pali prilikom kočenja, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom bip, to upućuje na spuštanje razine u krugovima ili na neki kvar na kočionom sustavu.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Kontrolno svjetlo punjenja akumulatora

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, to upućuje na preveliki ili premali napon strujnog kruga.

Zaustavite se i pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Kontrolno svjetlo tlaka ulja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, popraćeno kontrolnim svjetlom ® i zvučnim signalom, odmah zaustavite vozilo i isključite kontakt.

Provjerite razinu ulja. Ako je razina normalna to se događa iz drugog razloga. Pozovite Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja

Kontrolno svjetlo upozorenja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi čim se motor pokrene. Može se upaliti zajedno s drugim kontrolnim svjetlima i/ili porukama na instrumentnoj ploči.

Treba što prije odvesti vozilo Predstavniku marke vozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje 
     (ESC)
      i sustava protiv proklizavanja

Kontrolno svjetlo dinamičke kontrole vožnje (ESC) i sustava protiv proklizavanja

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Postoji više slučajeva u kojima dolazi do paljenja kontrolnog svjetla: pogledajte članak “Mehanizmi za ispravljanje i pomoć pri vožnji” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Kontrolno svjetlo sustava protiv zagađivanja

Kod vozila koja su tim sustavom opremljena, pali se pri pokretanju motora, a zatim se ugasi.

–Ako je stalno upaljeno, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke;

–ako trepće, smanjite broj okretaja motora dok ne prestane treptati. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Pogledajte odlomak ”Savjeti za održavanje i protiv zagađenja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Pali se nakon uključenja kontakta i gasi se nakon nekoliko sekundi.

Ako se upali u vožnji, ukazuje na neispravnost u radu sustava protiv blokiranja kotača.

Kočioni sustav je dakle osiguran kao i na vozilu koje nije opremljeno sustavom ABS. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova.

Svjetlo upozorenja za razinu reagensa i kvarove u sustavu redukcije ispušnih plinova.

Pogledajte informacije o ”Spremniku reagensa” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine

Kontrolno svjetlo upozorenja za temperaturu rashladne tekućine

Može svijetliti plavo kada je upaljen kontakt ili ako je motor pokrenut dok je njegova temperatura niska.

Ako zasvijetli crveno, zaustavite vozilo i ostavite motor da radi u slobodnom hodu jednu do dvije minute.

Temperatura bi se trebala sniziti, a kontrolno svjetlo nestati. U protivnom zaustavite motor. Dozvolit mu da se ohladi prije nego što provjerite razinu rashladne tekućine (pogledajte temu ”Razine rashladne tekućine / filtri” u 4. poglavlju).

Ako je razina normalna, kontrolno svjetlo povezano je s nečim drugim. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice

Kontrolno svjetlo noge na papučici kočnice

Pali se ako je potrebno pritisnuti papučicu kočnice. Pogledajte članak “Automatski mjenjač” u 2. poglavlju.

Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.

Kontrolna svjetla ograničivača i regulatora brzine.

Pogledajte članke “Regulator brzine” i “Ograničivač brzine” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Kontrolno svjetlo stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte informacije o ”Funkciji Stop and Start” u 2. poglavlju

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Kontrolno svjetlo nemogućnosti stavljanja motora u stanje mirovanja

Pogledajte članak “Funkcija Stop and Start” u 2. poglavlju.

Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama

Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama

Pogledajte članak “Upozoritelj za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)

Kontrolno svjetlo predgrijanja (verzija s dizel motorom)

Kod uključenog kontakta mora se upaliti. Označava da su predgrijači djelatni. Gasi se kada se predgrijanje završi. Motor se može pokrenuti.

Kontrolno svjetlo kontrole prianjanja

Kontrolno svjetlo kontrole prianjanja

Pogledajte odlomak “Mehanizmi za ispravljanje i pomoć pri vožnji” u 2. poglavlju.

Indikatori promjene stupnja prijenosa

Indikatori promjene stupnja prijenosa

Pale se kako bi vas savjetovala da prebacite u viši stupanj prijenosa (strelica prema gore) ili u niži stupanj prijenosa (strelica prema dolje). Pogledajte odlomak ”Savjeti za vožnju, eko-vožnja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo načina rada ECO

Kontrolno svjetlo načina rada ECO

Pali se kada je uključen način rada ECO.

Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko vožnja” u 2. poglavlju.

Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva

Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurnosnih pojaseva

Pogledajte odlomak “sigurnosni pojasevi” u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata

Kontrolno svjetlo otvorenih vrata