Natrag na popis

UPOZORENJE ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kad se je vozilo njime opremi, sustav upozorava na smanjenje tlaka u jednoj ili više guma.

Princip rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor ugrađen u ventil za napuhavanje koji sustavno, u vožnji, mjeri tlak u gumama.

Kontrolno svjetlo  1 stalno je upaljeno kako bi upozorilo vozača na nedovoljan tlak (ispuhana guma, probušena guma...).

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje).

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sva 4 kotača na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod uključenog kontakta

- nakratko pritisnite jedan od gumba 3 ili 4 za odabir funkcije “TYRE PRESSURE SET <PRESS-HOLD>” na zaslonu 2;

- na dulje pritisnite (otprilike 3 sekunde) gumb 3 ili 4 za pokretanje početnog podešavanja. Prikaz poruke “PRESSURE REF ONGOING” označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama uzet u obzir.

Ponovno početno podešavanja izvršava se nakon nekoliko minuta vožnje.

Napomena

Propisana vrijednost tlaka ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na rubu vrata.

Prikaz

Zaslon 2 na instrumentnoj ploči vas obavještava o eventualnim neispravnostima u napuhavanju (ispuhana guma, probušena guma…).

« ADJUST TYRE PRESSURE »

Stalno je upaljeno kontrolno svjetlo popraćeno porukom “ADJUST TYRE PRESSURE”.

To označava da je najmanje jedna guma ispuhana.

Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlak u sve četiri gume na hladno.

Kontrolno se svjetlo gasi nakon nekoliko minuta vožnje.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

« PUNCTURE »

Pali se i ostaje upaljeno kontrolno svjetlo popraćeno porukom “PUNCTURE” i zvučnim signalom bip.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ®.

Označavaju da je najmanje jedna guma probušena ili jako ispuhana. Zamijenite ga ili pozo-vite Predstavnika marke ako je probušen. Ponovno napušite gume, ako je kotač ispuhan,

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

« CHECK TYRE PRESSURE SENSORS »

Kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno popraćeno porukom “CHECK TYRE PRESSURE SENSORS”.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Označavaju da najmanje jedan kotač nije opremljen senzorima (primjerice, rezervni kotač). U ostalim slučajevima pozovite predstavnika marke.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

U slučaju kada se provjera tlaka ne može vršiti na hladnim gumama, treba povećati preporučene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). Pogledajte odlomak “Gume” u 5. poglavlju.

Potražite savjet Predstavnika marke za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži marke: upotreba svake druge dodatne opreme mogla bi ugroziti pravilan rad sustava.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno, rezervni kotač nema senzor. Kada je ugrađen u vozilo, kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi, a zatim ostaje stalno upaljeno popraćeno kontrolnim svjetlom ©, a na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “CHECK TYRE PRESSURE SENSORS”.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

Zbog karakteristika ventila upotrebljavajte samo opremu koju je homologirala mreža marke. Pogledajte odlomak “Set za napuhavanje guma” u 5. poglavlju.

Zamjena kotača

sustavu će možda trebati nekoliko minuta, ovisno o načinu vožnje, za uzimanje u obzir vrijednosti tlaka, provjeravajte tlak u gumama nakon svakog zahvata.