Natrag na popis

UKRASNI POKLOPCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ukrasni poklopac 9

Skinite ga pomoću ključa za ukrasne poklopce 5 (koji se nalazi u kompletu alata) umetanjem kukice u jedan od vanjskih otvora ukrasnog poklopca.

Za njegovo ponovno postavljanje, okrenite ga prema ventilu 10

Umetnite kukicu za pričvršćenje tako da započnete na strani ventila A zatim BC i završite na strani suprotnoj od ventila D.

Ukrasni poklopac 11

Otkvačite ga pomoću ključa za ukrasne poklopce 5 (koji se nalazi u kompletu alata) tako da kukicu stavite u blizinu ukrasnog poklopca.

Za ponovno postavljanje postavite 5 pričvršćenja ukrasnog poklopca nasuprot 5 pričvrsnih vijaka kotača i jako pritisnite sredinu ukrasnog poklopca kako bi se zakvačio na kotač.