Natrag na popis

STRAŽNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za vađenje naslona za glavu

Pritisnite gumb 1 i podižite naslon za glavu sve dok ga ne oslobodite (po potrebi nagnite naslon sjedala).

Za ponovno stavljanje naslona za glavu

Umetnite šipke naslona za glavu u vodilice (po potrebi nagnite naslon sjedala). Gurnite do kraja naslon za glavu, a zatim ga podignite do blokiranja. Provjerite je li svaka šipka 2 dobro zabravljena na naslonu sjedala.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u ispravnom položaju.