Natrag na popis

SPREMNIK REAGENSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Svakako se ponašajte u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Važno je napomenuti da nepoštivanje zakonskih odredbi na snazi može dovesti do pokretanja sudskog postupka nad vlasnikom vozila.

Princip rada

Reagens je namijenjen dizelskim motorima opremljenim sustavom SCR (selektivna katalitička redukcija). Upotreba reagensa smanjuje količinu dušičnih oksida u ispušnim plinovima.

Potrošnja u stvarnom vremenu ovisi o uvjetima upotrebe vozila, opremi i načinu vožnje vozača.

Kakvoća reagensa

Upotrebljavajte isključivo reagense koji su u skladu sa standardom ISO 22241 i u skladu s oznakom na čepu otvora za punjenje spremnika.

Punjenje

Iskoristiva zapremnina spremnika goriva: otprilike 20 litara ili 24,7 litre (ovisno o vozilu).

Pri isključenom kontaktu, otvorite prednja lijeva vrata kako bi otvorili poklopac A. Odvijte čep 1.

Napomena: pri visokim temperaturama spremnika para amonijevog hidroksida može izlaziti iz otvora s kojeg ste skinuli čep.

Vozilo opremljeno funkcijom Stop and Start

Prilikom punjenja reagensa motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): zaustavite motor (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Ako se pojavi poruka “xxxKM greška Napuniti AdBlue”, napunite spremnik reagensa pridržavajući se uputa za punjenje.

Opasnost od imobilizacije vozila.

Čep za punjenje: poseban je.

Ako ga morate zamijeniti, provjerite da je istovjetan s tvornički ugrađenim čepom. Obratite se Predstavniku marke. Nemojte prati područje punjenja uređajem pod visokim tlakom.

Mjere opreza

Spremnik se može napuniti na benzinskim crpkama. U ostalim slučajevima, važno je da pročitate informacije navedene na spremniku reagensa (npr. na limenki ili boci).

Prilikom punjenja pažljivo rukujte reagensom. Mogu oštetiti odjeću, cipele, dijelove karoserije itd.

Ako se reagens prepuni ili iscuri po laku vozila, brzo očistite zahvaćeno područje velikom količinom hladne vode i mekom krpom.

Napomena: ako se reagens kristalizira, upotrijebite meku spužvu.

U ekstremnim hladnim vremenskim uvjetima

U ledenim uvjetima, napunite spremnik reagensa čim se upali kontrolno svjetlo i prikaže poruka “Dopuni AdBlue prije 1500 km” ili se, ovisno o vozilu, na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Dopuni AdBlue prije 1200 km”.

Posebni slučajevi

Reagens tekućina zamrzava se na temperaturama ispod otprilike -10 °C.

U takvim uvjetima nemojte pokušavati puniti spremnik kada je tekućina zamrznuta. U slučaju potrebe za nadolijevanjem ili punjenjem spremnika reagensom (uključeno svjetlo ), parkirajte vozilo na toplijem mjestu ako je to moguće tako da reagens ponovno postane tekućina. U protivnom, neka kvalificirani stručnjak nadolije ili napuni spremnik reagens tekućinom.

Nakon punjenja spremnika reagensa, provjerite jesu li čep i poklopac zatvoreni, pokrenite motor i PRIČEKAJTE 10 sekundi dok je vozilo zaustavljeno i motor radi prije no što ponovno krenete.

Ako se ta radnja ne obavi, punjenje spremnika neće se registrirati automatski dok ne protekne nekoliko desetaka minuta vožnje.

Poruka “--- FILL ADBLUE” i/ili svjetla upozorenja će se pojavljivati sve dok sustav ne registrira punjenje.

Reagens ne smije doći u kontakt s očima ili kožom. Ako do takvog kontakta dođe, obilno isperite vodom. Po potrebi, potra- žite savjet liječnika.

Nisu dopušteni nikakvi radovi ni na jednom dijelu sustava. Da bi se spriječila šteta, samo stručno osposobljeno osoblje iz naše mreže smije raditi na sustavu.

Održavanje/Raspon

Informacije prikazane na instrumentnoj ploči mogu biti popraćene zvučnim signalom (pištanje).

Kontrolna svjetla

Poruke

Što napraviti?

-

“ADBLUE LEVEL CORRECT” (ovisno o vozilu)

-

-

“Predvidi AdBlue prije 2400 km”

Ako se poruka pojavi prilikom davanja kontakta, preostao vam je doseg od manje od 2400 km.

Napunite ili neka ovlašteni zastupnik napuni ili nadopuni spremnik reagensa.

Pali se .

“Dopuni AdBlue prije 1500 km” ili, ovisno o vozilu, “Dopuni AdBlue prije 1200 km”

Ako se prikazuje poruka kad je kontakt uključen, preostaje između 1500 km i 1000 km dosega ili, ovisno o vozilu, između 1200 km i 800 km.

Napunite ili neka ovlašteni zastupnik napuni ili nadopuni spremnik reagensa.

Održavanje/Raspon

Informacije prikazane na instrumentnoj ploči mogu biti popraćene zvučnim signalom (pištanje).

Kontrolna svjetla

Poruke

Što napraviti?

Pali se .

“xxxKM greška Napuniti AdBlue”

Pri uključenom kontaktu poruka se prikazuje i ponavlja:

- svakih približno 100 km, preostaje između 1000 km i 200 km dosega ili, ovisno o vozilu, između 800 km i 200 km

- otprilike svakih 50 km, na raspolaganju imate manje od 200 km preostalog dosega.

U svakom slučaju, vi ili ovlašteni dobavljač trebate napuniti spremnik reagensa što je prije moguće.

trepće.

“0KM greška Napuniti AdBlue”

Motor se ne pokreće.

Za ponovno pokretanje morate spremnik reagensa napuniti sami.

Kvar sustava

Integrirana kontrolna svjetla opisana u nastavku prati zvučni signal.

Kontrolna svjetla

Poruke

Očitanja

Pale se i ©.

“Provjera sistema protiv zagađenja”

Ukazuje na neispravnost sustava. Što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.

Pale se i ©.

“xxxKM Greška zagađivanja”

Označava kvar sustava i da preostaje manje od 1000 km dosega ili, ovisno o vozilu, manje od 800 km dok više ne bude bilo moguće ponovno pokrenuti vozilo.

Ta upozorenja se ponavljaju:

- svakih 100 km, sve dok ne ostane oko 200 km dosega prije no što se vozilo ne bude moglo ponovno pokrenuti;

- svakih 50 km, u trenutku kada ostane manje od 200 km dosega prije no što se vozilo ne bude moglo ponovno pokrenuti.

Što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.

Pale se i ©.

“0KM - Greška zagađivanja”

Pokazuje da se vozilo neće moći pokrenuti nakon što ga ugasite. Nazovite Predstavnika marke.