Natrag na popis

PROBUŠENA GUMA, REZERVNI KOTAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U slučaju probušene gume

Ovisno o vozilu, posjedujete set za napuhavanje guma ili rezervni kotač (pogledajte na slijedećim stranicama).

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumama

U slučaju premalo napuhane gume (probušena guma, premala napuhanost gume itd.), uključuje se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Pogledajte informacije u odjeljku “Upozorenje za smanjenje tlaka u gumama” u 2. poglavlju.

U slučaju zaustavljanja na cesti, morate obavijestiti ostale sudionike u prometu o prisutnosti vašeg vozila signalnim trokutom ili nekim drugim uređajem koji je propisan lokalnim zakonima zemlje u kojoj se nalazite.

Ako je rezervni kotač stajao nekoliko godina, neka vaš vulkanizer provjeri da li je prikladan za daljnju upotrebu i može li biti upotrijebljen bez opasnosti.

Vozilo opremljeno rezervnim kotačem koji se veličinom razlikuje od četiri preostala kotača:

- Na vozilo nikada nemojte postaviti više od jednog rezervnog kotača.

- Kako je probušena guma šira od rezervnog kotača, visina podvozja se smanjuje.

- Rezervni kotač zamijenite što prije kotačem koji je isti kao originalni kotači na vozilu.

- Za vrijeme upotrebe ovog rezervnog kotača, što mora biti privremeno, brzina vožnje ne smije preći brzinu označenu na naljepnici na kotaču.

- Postavljanje tog kotača može promijeniti uobičajeno ponašanje vašeg vozila. Izbjegavajte nagla ubrzavanja ili usporavanja i smanjite brzinu u zavojima.

- Ako morate upotrijebiti lance za snijeg, postavite rezervni kotač na stražnju osovinu i provjerite tlak napuhavanja.

Rezervni kotač

Za vozila koja su njime opremljena, treba koristiti alat A koji se sastoji od:

- ključ za kotače 2;

- za neke verzije, poseban nasadni ključ 1 (koji treba dodati).

Ovi dijelovi nalaze se u kompletu alata.

Za vađenje rezervnog kotača B

Pomoću alata A odvijte do kraja maticu 5 (na desnoj strani) i djelomično maticu 3 (na lijevoj strani) sve dok se s otvora pretinca rezervnog kotača 4 ne skine matica 3.

Pomičite gore/dolje i lijevo/desno kako biste izvadili rezervni kotač.

Zavisno o vozilu, uputstvo na kompletu alata vas podsjeća na ove upute.

Za ponovno postavljanje rezervnog kotača B

Postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite ispravan položaj pretinca rezervnog kotača 4 prije zavijanja matica 35.

U nekim slučajevima (probušena stražnja guma, vozilo opterećeno kukom za vuču itd.) potrebno je prethodno podignuti vozilo (preko točke za podizanje koja je najbliža dotičnom kotaču) kako bi se moglo pristupiti rezervnom kotaču.

Ne dodirujte ispušni sustav.

Postoji opasnost od opeklina.