Natrag na popis

PRETINCI, UREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prostor 1

Taj se prostor može upotrijebiti kao držač limenki, pretinac za odlaganje ili mjesto na koje se stavi pepeljara.

Pretinci za odlaganje 3

Za otvaranje povucite ručicu 2.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Pretinac u sjenilu 4

U njega se mogu pričvrstiti kartice autocesta, karte...

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.

Pretinac za odlaganje 5

U njega se mogu odložiti kartice za plaćanje cestarine, kovanice...

Nosač telefona 6

Upotreba telefona i/ili tableta

Podsjećamo vas da ste obavezni poštivati zakone na snazi koji se odnose na upotrebu ove vrste uređaja.

Nosač za tablet 8

Povucite ručicu 7 prema sebi i do kraja.

Okrećite nosač 8 i gurnite ga do kraja.

Ako je potrebno:

- pritisnite tipku 9, a zatim spustite postolje 11 nosača 8 da biste ga produžili

- raširite kopče 10 na nosaču 8 da biste ga produžili.

Za vraćanje na mjesto povucite nosač prema sebi do kraja, podignite ga u vodoravni položaj i gurnite ga do kraja.

Pretinac za odlaganje na armaturnoj ploči 121314

Prostor 17

Taj se prostor može upotrijebiti kao držač limenki, pretinac za odlaganje ili mjesto na koje se stavi pepeljara.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Pretinac za odlaganje suvozača na armaturnoj ploči 16

Za otvaranje pritisnite komandu 15.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.

Pretinac za rukavice 18

Za otvaranje pritisnite komandu 19.

Ovisno o vozilu, pretinac za rukavice ima ventilaciju i klimatiziranje zraka (u njega stane boca od 1,5 litara).

Prostor 20

Taj se prostor može upotrijebiti kao držač čaša, pretinac za odlaganje ili mjesto na koje se stavi pepeljara.

U zavoju, prilikom ubrzavanja ili kočenja, pazite da u posudi u držaču limenki nema previše tekućine.

Opasnost od povreda ako je tekućina vruća i/ili od curenja.

Pretinci za odlaganje u prednjim vratima 21

Pretinac za odlaganje 23 ispod prednjeg sjedala

Za pristup povucite jezičac 22 i nagnite sjedište A prema naprijed.

Sjedište uvijek ostavite zatvoreno u vožnji:

- opasnost od ozljeda u slučaju naglog kočenja ili nesreće

- opasnost od izbacivanja predmeta po putničkom prostoru.

Naslon u položaju stolića

Kada je vozilo njime opremljeno, preklopite naslon središnjeg sjedala podižući komandu 27. Na stražnjoj strani naslona središnjeg sjedala naći ćete:

- držač limenki 24;

- pretinac 28;

- stolić 26.

Zabranjeno je sjediti na središnjem sjedalu kada je njegov naslon preklopljen.

Napomena: provjerite je li pretinac 20 zatvoren prije preklapanja središnjeg sjedala.

U zavoju, prilikom ubrzavanja ili kočenja, pazite da u posudi u držaču limenki nema previše tekućine.

Opasnost od opekotina ako se proliju/procure vruće tekućine/napitci .

Pretinci za odlaganje 28

Za otvaranje pritisnite komandu 25.

U unutrašnjosti kopča 29 omogućuje pričvršćenje predmeta.

Kada je pretinac 28 zatvoren, otvor 30 omogućuje vam priključivanje kabela za punjenje uređaja u utičnicu za dodatnu opremu.

Polica 26

Za odbravljenje stolića pritisnite komandu 33.

Za postavljanje stolića umetnite vrhove 34 stolića u utore 31 ili 32.

Pomoću kvačice 35 možete objesiti dokumente.

Za skidanje stolića pritisnite komandu 36.

Napomena: pazite na to da pravilno vratite stolić na mjesto i da sve predmete izvadite iz držača limenki prije podizanja naslona sjedala na sredini. Pazite na pravilno zabravljenje naslona središnjeg sjedala.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen tako da može biti izbačen na putnike u zavoju, u slučaju naglog kočenja ili u slučaju sudara.

Rukohvat 37

Ona služi za pridržavanje u vožnji.

Nemojte upotrebljavati rukohvat 37 za ulaženje u vozilo ili izlaženje iz njega.

Kukice za odjeću 38

Ovisno o vozilu, kukice mogu biti smještene na pregradi u utovarnom prostoru.

Iz sigurnosnih razloga kukica se smije upotrebljavati isključivo za vješanje odjeće.

Gornji pretinac za odlaganje u stražnjem tovarnom prostoru 39

Namijenjen isključivo prijevozu predmeta.

Ukupna masa u gornjem pretincu stražnjeg dijela ne smije prelaziti 35 kg, ravnomjerno raspoređenog.

Pazite da ne stavite niti jedan težak i/ili oštar predmet koji bi mogao pasti.

Opasnost od ozljeda

Otvor 41 i vratašca 43

Ovisno o duljini predmeta koji se prevoze u stražnjem dijelu, upotrijebite prostor 41.

Otvorite vratašca 40 koja su zatvorena magnetima.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Vratašca 43 upotrebljavajte za produljenje utovarnog dijela:

- povucite jezičac 42 kako biste podigli sjedalo B;

- vratašca 43 nagnite prema unutrašnjosti sjedišta tako da povučete jezičac 44.

Kada su vratašca 43 otvorena, zabranjena je upotreba prednjeg bočnog sjedala suvozača.

Opasnost od teških povreda u slučaju naglog kočenja ili sudara.

Pazite da niti jedan težak, tvrd ili šiljat predmet ne prelazi ili da nije postavljen u “otvorene” pretince za odlaganje, tako da može biti izbačen na putnike u zavoju ili u slučaju naglog kočenja.