Natrag na popis

PREDNJI FAROVI: zamjena žarulja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Halogena dnevna svjetla

Okrenite za jednu četvrtinu okretaja nosač žarulje A i izvadite ju.

Vrsta žarulje: W21W/5W.

Zamijenite žarulju i postavite nosač žarulje.

Svjetla pokazivača smjera

Okrenite za četvrtinu okretaja nosač žarulje B i izvadite žarulju.

Vrsta žarulje: PY21W (narančasta žarulja).

Ovisno o zakonu koji je na snazi ili iz mjera opreza, nabavite kod vašeg Predstavnika marke kutiju prve pomoći koja sadrži komplet žarulja i komplet osigurača.

Žarulje su pod tlakom i mogu eksplodirati kod zamjene.

Opasnost od ozljeda.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Svaki zahvat (ili promjenu) na električnom strujnom krugu mora obaviti Predstavnik marke koji raspolaže potrebnim dijelovima za prilagodbu, jer krivo priključivanje može dovesti do oštećenja električne instalacije (ožičenje, sklopovi, posebno alternator).

Prije obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, obavezno isključite kontakt (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Duga/kratka halogena svjetla

Okrenite poklopac C za četvrtinu okretaja.

Odspojite ožičenje 1.

Otkvačite oprugu 2 i izvadite žarulju.

Vrsta žarulje: H4.

Nemojte dirati staklenu kuglu žarulje. Držite ju za grlo.

Zamijenite žarulju, ponovno postavite priključke i pazite da dobro postavite poklopac C.

Žarulje su pod tlakom i mogu eksplodirati kod zamjene.

Opasnost od ozljeda.

Dnevna svjetla LED 3

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Svjetla pokazivača smjera LED 4

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Duga svjetla LED 5

Potražite savjet Predstavnika marke.

Kratka svjetla LED 6

Potražite savjet Predstavnika marke.

Prednja svjetla za maglu 7

- Pristupite nosaču žarulje preko donjeg dijela vozila;

- otkvačite vratašca;

- okrenite držač žarulje za jednu četvrtinu okretaja.

Vrsta žarulje: H16LL.

Vrsta žarulje za vozila opremljena svjetlima za vožnju u zavoju: H11LL.

Bočni pokazivači smjera

Otkvačite pokazivač smjera 9 (pomoću plosnatog odvijača).

Okrenite za četvrtinu okretaja nosač žarulje 8 i izvadite žarulju.

Vrsta žarulje: W5W ili ovisno o vozilu WY5 W.

Dodatni farovi

Ukoliko želite vaše vozilo opremiti farovima “za maglu” ili “veći doseg”, potražite savjet Predstavnika marke.

Žarulje su pod tlakom i mogu eksplodirati kod zamjene.

Opasnost od ozljeda.