Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podešavanje sjedala

Za pomicanje naprijed ili nazad

Podignite ručicu 1 za odbravljivanje. Kada dostignete željeni položaj, otpustite ju i provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za podešavanje sjedišta po visini

Spustite ili povucite ručicu 3 toliko puta koliko je potrebno za spuštanje ili podizanje sjedišta.

Podešavanje sjedala u visini križa

Okrenite kotačić 4 za pojačavanje ili umanjivanje oslonca.

Za nagib naslona

Djelujte na ručicu 6.

Prednji nasloni za ruke 5

Ovisno o vozilu, prednji nasloni za ruke 5 mogu se podešavati.

Za podizanje naslona za ruku

Podignite naslon za ruku u željeni položaj.

Za spuštanje naslona za ruku

Podignite naslon u pospremljen položaj uz naslon sjedala i nakon toga ga spustite.

Za pospremanje naslona za ruku

Podignite naslon za ruku u pospremljeni položaj A. Provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Grijano sjedalo

Nakon uključivanja kontakta djelujte na prekidač 2 i upalit će se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Sustav, opremljen termostatom, regulira grijanje i isključuje ga po potrebi.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja obavite dok vozilo stoji.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Postavljanje srednjeg sjedala suvozača u položaj stolića

Provjerite je li držač limenki 7 zatvoren.

Pazite da niti jedan predmet ne ometa djelovanje na sjedalo.

- pridržavajte naslon odozgo kako biste ga pripremili za spuštanje, istovremeno pritisnite komandu 8 i preklopite naslon prema naprijed;

- pritisnite stražnji dio naslona kako biste ga zabravili. Provjerite je li zabravljenje naslona dobro.

Za vraćanje srednjeg sjedala suvozača u početni položaj

Pazite da niti jedan predmet ne ometa djelovanje na sjedalo.

- Pritisnite komandu 8 za odbravljenje naslona;

- podignite naslon sjedala;

- provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Radi vaše sigurnosti, učvrstite predmete koje prevozite kada je sjedalo u položaju stolića.

Prilikom postavljanja naslona prednjeg sjedala u položaj stolića, obavezno isključite prednji zračni jastuk suvozača (pogledajte članak “Sigurnost djece: isključivanje, uključivanje prednjeg zračnog jastuka suvozača” u 1. poglavlju).

Opasnost od teških ozljeda u slučaju otvaranja zračnog jastuka uslijed izbacivanja predmeta postavljenih na naslon u položaju stolića.

Naljepnica (na armaturnoj ploči) i oznake (na vjetrobranskom staklu) podsjećaju vas na te upute.