Natrag na popis

PEPELJARA, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pepeljara

Može se postaviti bez razlike u jedan od prostora 1 ili 2.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Utičnica za dodatnu opremu

Utičnica 3 i, ovisno o vozilu, utičnice 45, namijenjene su za priključivanje opreme koju su odobrile naše tehničke službe. Njihova snaga ne prelazi 120 Watta (12 V).

Prije napuštanja vozila, uvijek provjerite da ste odspojili sve uređaje iz utičnica za dodatnu opremu kako biste izbjegli moguće kvarove (ispražnjeni akumulator, nije moguće zaključati otvarajuće dijelove itd.).

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.