Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

Prisutnost komandi ovisi o razini opreme vozila.

1 Raspodjela zraka.

2 Uključivanje ili isključivanje klima uređaja.

3 Podešavanje brzine ventilacije.

4 Uključivanje načina rada izolacije putničkog prostora/recirkulacije zraka.

5 Podešavanje temperature zraka.

Informacije i savjeti za upotrebu: pogledajte članak “Klimatiziranje zraka: informacije i savjeti za upotrebu”.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 5 ovisno o željenoj temperaturi. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Podešavanje brzine ventilacije.

Pomaknite komandu 3 iz položaja 0 u položaj 4. Što je komanda više udesno, to je količina ventiliranog zraka veća. Ako želite prekinuti dovod zraka, postavite komandu 3 u položaj 0.

Sustav se zaustavlja: brzina ventiliranja zraka u putničkom prostoru je nula (na zaustavljenom vozilu), ipak u vožnji možete osjetiti blagi protok zraka.

Napomena

Duža upotreba ove komande u položaju 0 može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.

Brzo odmagljivanje

Ako želite izolirati putnički prostor/isključiti recirkulaciju zraka (kontrolno svjetlo ugrađeno u tipku 4 je isključeno), postavite komande 13 u položaje W.

Upotreba klima uređaja omogućava ubrzavanje odmagljivanja.

Uključivanje načina rada izolacije putničkog prostora/recirkulacije zraka

Pritisnite tipku 4 (kontrolno svjetlo se pali).

U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i tamo cirkulira bez usisavanja vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od vanjskih prostora (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže postizanje željene temperature u putničkom prostoru.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite prekidač 6. Ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite prekidač 6.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom gumba 4 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Okrenite komandu 1 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

G Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i prema nogama putnika.

F Dovod zraka usmjeren je prema nogama putnika i uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Za usmjeravanje dovoda zraka samo prema nogama, zatvorite uvodnike zraka na armaturnoj ploči.

i Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Tipka 2 omogućuje uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) rada klima uređaja.

Uključivanje nije moguće ako je komanda 3 u položaju 0.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje unutarnje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Klima uređaj ne radi ako je vanjska temperatura niska.

Nemojte otvarati sustav rashladnog plina. Rashladni plin je opasan za oči i za kožu.

Vozila opremljena ECO načinom rada (prekidač 7): kada je pokrenut, ECO način rada može smanjiti radne karakteristike grijanja i/ili klima uređaja s automatskim upravljanjem. Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko vožnja” u 2. poglavlju.