Natrag na popis

MEHANIZMI ZA ISPRAVLJANJE I POMOĆ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovisno o vozilu, mogu se sastojati od:

- sustav protiv blokiranja kotača (ABS);

- elektronički sustav za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolom zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanja;

- sustava za pomoć pri naglom kočenju;

- napredni sustav protiv proklizavanja;

- pomoći u vožnji s prikolicom;

- sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici;

- zakretanje stražnjim kotačima.

Ostali sustavi pomoći pri vožnji opisani su na stranicama koje slijede.

ABS (sustav protiv blokiranja kotača)

Prilikom intenzivnog kočenja ABS sprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nad zaustavnim putom i očuvanje kontrole nad vozilom.

U tim uvjetima, moguće je izbjegavanje prepreke kočenjem. Osim toga, taj sustav omogućava poboljšanje zaustavnog puta, osobito na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo...).

Svako uključivanje mehanizama vidljivo je podrhtavanjem papučice kočnice. ABS ne poboljšava "fizičke" performanse vezane za prianjanje gume-tlo. Osnovna pravila opreza moraju se obavezno poštivati (udaljenost između vozila...).

Stoga se, u hitnim slučajevima, preporuča jak i stalan pritisak na papučicu. Nije potrebno više puta uzastopno pritiskati papučicu (pumpanje). ABS će promijeniti pritisak u kočionom sustavu.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Smetnje u radu :

- © i x uključeno na instrumentnoj ploči i popraćeno porukom “ABS provjerite”, “Provjerite kočnice” i “Esc Provjerite”: ukazuje da su funkcije ABS, ESC i pomoć pri naglom kočenju isključene. Kočenje je i dalje osigurano;

- x, D, © i ® su uključeni na instrumentnoj ploči popraćeni porukom “Kočioni sistem greška”: to označava neispravnost mehanizama kočenja.

oba slučaja potražite savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite motor i nemojte ga ponovno pokretati. Pozovite Predstavnika marke.

Vaše kočenje je djelomično osigurano. Uz to, opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

Dinamička kontrola vožnje ESC s kontrolom protiv zanošenja u zavoju i sustavom protiv proklizavanja

Dinamička kontrola vožnje ESC

Ovaj sustav pomaže očuvanju kontrole nad vozilom u “kritičnim” situacijama (izbjegavanje prepreke, gubitak prianjanja u zavoju...).

Princip rada

Senzor na upravljaču omogućava prepoznavanje putanje vožnje koju želi vozač.

Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjere stvarnu putanju.

Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanju vozila i ispravlja ovu zadnju, po potrebi, djelujući na kočenje određenih kotača i/ili na snagu motora, u slučaju uključivanja sustava kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči.

Kontrola zanošenja u zavojima

Ovaj sustav poboljšava rad ESC u jakim zavojima (gubitak prianjanja prednjeg ovjesa).

Sustav protiv proklizavanja

Ovaj sustav pomaže pri smanjenju proklizavanja pogonskih kotača i kontroli vozila pri pokretanju, ubrzavanju ili usporavanju.

Princip rada

Pomoću senzora na kotačima, ovaj sustav mjeri i uspoređuje, u svakom trenutku, brzinu pogonskih kotača i ukazuje na njihovo povećanje broja okretaja. Ako jedan kotač počne proklizavati, sustav nameće njegovo kočenje sve dok pokretljivost ne postane kompatibilna s razinom prianjanja ispod kotača.

Sustav isto tako djeluje kako bi prilagodio broj okretaja motora raspoloživom prianjanju ispod kotača, neovisno o pritisku na papučicu gasa.

Napomena: u određenim situacijama (vožnja po jako mekom tlu: snijeg, blato... ili vožnja s lancima), sustav može smanjiti snagu motora kako bi ograničio proklizavanje pogonskih kotača.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “Esc Provjerite”, kontrolno svjetlo “©” i kontrolno svjetlo “” prikazuju se na instrumentnoj ploči.

U tom se slučaju isključuju ESC i sustav protiv proklizavanja. Pozovite Predstavnika marke.

Pomoć pri naglom kočenju

To je dodatni sustav ABS koji pomaže pri smanjenju zaustavnog puta vašeg vozila.

Princip rada

Ovaj sustav otkriva situaciju kada je potrebno naglo kočenje. U tom slučaju pomoć pri kočenju razvija trenutno svoju najveću snagu i može uključiti podešavanje ABS.

Kočioni sustav ABS je aktivan sve dok se ne otpusti papučica kočnice.

Pale se stop svjetla

Ovisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakom usporavanju.

Predviđanje kočenja

Ovisno o vozilu, kada brzo otpustite papučicu gasa, sustav predviđa kočenje kako bi se smanjio zaustavni put.

Posebni slučajevi

Prilikom upotrebe regulatora brzine:

- ako upotrebljavate papučicu gasa, kada ju otpustite, sustav se može uključiti ;

- ako ne upotrebljavate papučicu gasa, sustav se neće uključiti.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, poruka “Provjerite kočnice” se pojavljuje na instrumentnoj ploči popraćena kontrolnim svjetlom ©.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Napredni sustav protiv proklizavanja (kontrola prianjanja)

Ako je vozilo opremljeno kontrolom prianjanja na tlo, ona olakšava kontrolu nad vozilom na cestama sa smanjenom razinom prianjanja ((rastresito tlo...).

Uključivanje, isključivanje sustava

Za uključivanje ili isključivanje funkcije na multimedijalnom zaslonu pogledajte upute za multimedijski sustav i odaberite način rada:

« Auto »

Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Napredni automatski sustav protiv proklizavanja” koja ostaje uključena otprilike 15 sekundi.

Ovaj položaj omogućuje optimalnu upotrebu u normalnim uvjetima na cesti (suho, vlažno, slabi snijeg...).

« Expert »

Ovaj položaj omogućuje optimalno upravljanje na mekom tlu (blato, pijesak, otpalo lišće itd.). Način rada Expert upotrebljava kočioni sustav dok vozaču omogućuje upravljanje okretnim momentom motora radi poboljšanja vožnje.

Pri brzinama većim od 40 km/h sustav se automatski prebacuje u način rada “”Auto, a na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka ”Napredni automatski sustav protiv proklizavanja” koja ostaje uključena otprilike 15 sekundi.

Napomena: način rada prema zadanim postavkama sustava je način rada “Auto".

Te funkcije su dodatne pomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanja vozila želji vozača.

Funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiče granice mogućnosti vozila i ne smije poticati bržu vožnju. One dakle ne mogu, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek mora predvidjeti iznenadne situacije koje se mogu dogoditi tijekom vožnje).

Gume

Kada dođe do potrebe za njihovu zamjenu, na vozilo postavite isključivo gume iste marke, dimenzija, vrste i strukture.

One moraju biti: ili istovjetne onima koje su tvornički postavljene ili u skladu s preporukom Predstavnika marke.

Pomoć u vožnji s prikolicom

Ovisno o vozilu, ovaj sustav pomaže kod očuvanja kontrole nad vozilom u slučaju upotrebe prikolice.

Otkriva oscilacije koje izaziva vuča prikolice u posebnim uvjetima vožnje.

Uvjeti rada

- Kuku za vuču mora odobriti predstavnik marke.

- ožičenje mora imati odobrenje Predstavnika marke;

- kuka mora biti spojena na vozilo.

Načelo rada

Funkcija stabilizira vozilo pomoću:

- asimetričnog kočenja prednjih kotača kako bi se smanjile oscilacije koje izaziva prikolica;

- kočenja sva četiri kotača i ograničenja momenta motora za smanjenje brzine vozila sve do prekida oscilacija.

Kontrolno svjetlo trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestilo.

Kada je ožičenje kuke za vuču zauzeto, a niti jedna vrsta priključka nije priključena (nosač bicikla, nosač prtljage sa svjetlom...), funkcija može reagirati u uvjetima posebnog načina vožnje kao što je vožnja oštećenim cestama.

Opasnost od usporenja vozila.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Ovisno o kutu nagiba, ovaj sustav pomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, djelujući na automatsko zatezanje kočnica dok vozač makne nogu s papučice kočnice da bi pritisnuo papučicu gasa.

Rad sustava

Radi samo dok je ručica mjenjača u nekom drugom položaju osim praznog hoda (položaj ručice mjenjača N ili P za vozila opremljena automatskim mjenjačem) i dok je vozilo potpuno zaustavljeno (pritisnuta papučica kočnice)

Sustav zadržava vozilo otprilike dvije sekunde. Zatim se kočnice otpuštaju (vozilo kreće ovisno o nagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne može u potpunosti spriječiti proklizavanje vozila unazad u svim slučajevima (jako strma uzbrdica…).

Vozač u svakom trenutku može pritisnuti papučicu kočnice i tako spriječiti proklizavanje vozila unazad.

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici ne smije se upotrebljavati za duže zaustavljanje: upotrijebite papučicu kočnice.

Ova funkcija nije namijenjena za imobilizaciju vozila na duži period.

Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnice za zaustavljanje vozila.

Vozač i dalje mora biti posebno pažljiv na skliskim površinama ili onim sa slabim prianjanjem.

Postoji opasnost od teških ozljeda.

Pogon na stražnje kotače

Vozilima koja su njime opremljena, ovaj sustav omogućava, u vožnji, zakretanje stražnjih kotača sukladno uvjetima vožnje:

- pri kretanju malom brzinom sustav olakšava manevriranje;

- pri kretanju velikom brzinom sustav optimizira stabilnost.

Pri vožnji malom brzinom stražnji kotači se okreću u smjeru suprotnom od smjera okretanja prednjih kotača (slika A) kako bi poboljšali mogućnost upravljanja vozilom. To je korisno u gradskoj vožnji, na zavojitim cestama, prilikom manevara na parkiralištu...

Prilikom vožnje većom brzinom stražnji kotači okreću se u istom smjeru kao i prednji kotači (slika B) kako bi se poboljšala stabilnost vozila. To je korisno prilikom promjene voznog traka, za ulaske u zavoje...

Napomena: konfiguracija sustava (odziv i sl.) ovisi o načinu rada odabranom u izborniku “MULTI-SENSE” MULTI-SENSE.

Smetnje u radu

- Ako se na instrumentnoj ploči prikaže kontrolno svjetlo © popraćeno porukom “Upravljač provjerite”: potražite savjet kod predstavnika marke.

- Ako se na instrumentnoj ploči pojavljuje kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Servo upravlja. kvar”, to označuje neispravnost sustava.

® određuje obavezno i trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Pozovite Predstavnika marke.

U slučaju udarca u podvozje vozila (primjer: kontakt s kamenom, visokim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (iskrivljenje osovine).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.