Natrag na popis

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kada je vozilo njim opremljeno, sustav nadzire tlak u gumama.

Načelo rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor, ugrađen u ventil za napuhavanje, koji sustavno mjeri tlak u gumama.

Sustav na instrumentnoj ploči 1 prikazuje trenutačne vrijednosti tlaka i upozorava vozača u slučaju da je tlak nedovoljan.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ako je vozilo opremljeno navigacijskim sustavom, postupak ponovnog početnog podešavanja može se provesti i pomoću multimedijskog zaslona: pogledajte upute za opremu.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Uz uključen kontakt i zaustavljeno vozilo:

- prekidač 5 pritisnite onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice “Vozilo” ;

- kratko pritišćite prekidač 2 ili 3 da biste došli do stranice “Tlak u gumama”

- na dulje pritisnite (otprilike tri sekunde) komandu 4 za pokretanje početnog podešavanja. Treptanje ikona guma popraćeno porukama “Podešavanj.tlaka u tijeku” i zatim “Lokacija pneum. u tijeku” označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje referentne vrijednosti tlaka guma potvrđen.

Ponovno početno podešavanje može potrajati nekoliko minuta vožnje.

Ako nakon ponovnog početnog podešavanja slijede kratke vožnje, poruka “Lokacija pneum. u tijeku” može ostati prikazana i nakon nekoliko uzastopnih pokretanja.

Napomena: propisana vrijednost tlaka u gumama ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na okviru vrata.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Tablica u nastavku prikazuje moguće poruke koje se odnose na postupak ponovnog početnog podešavanja gume.

Koraci

Prikazi

(ovisno o vozilu)

Poruke

Očitanja

1

reset tlaka guma dugo pritisnuti

Dok je kontakt uključen, a vozilo zaustavljeno, započnite ponovno početno podešavanje tlaka u svim četirima gumama tako da prekidač 4 OK držite pritisnutim.

2

Podešavanj.tlaka u tijeku

Simboli “---” ispred svakog kotača treperit će kako bi označili da je sustav registrirao ponovno početno podešavanje tlaka u gumama za sva četiri kotača.

3

Lokacija pneum. u tijeku

Simboli “---” ispred svakog kotača ostaju osvijetljeni. Taj sustav ponovo početno podešava tlak u gumama za sve četiri gume. Sada možete voziti. Poruka može ostati prikazana tijekom kratkih putovanja.

Napomena: za vrijeme ponovnog početnog podešavanja nadzor tlaka u gumama i dalje radi.

4

Prikazuje se vrijednost tlaka u svim četirima gumama: postupak ponovnog početnog podešavanja dovršen je i uspješan

Podešavanje tlaka u gumama

Tlak svih četiriju guma mora se postaviti dok su gume hladne (pogledajte na naljepnicu na rubu vozačevih vrata). Ako ne možete provjeriti tlak u hladnim gumama, povećajte preporučene vrijednosti tlaka u zagrijanim gumama za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Rezervni kotač

Kada je vozilo njime opremljeno, rezervni kotač nema senzor.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). GUME.

Potražite savjet Predstavnika marke za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži marke: upotreba svake druge dodatne opreme mogla bi ugroziti pravilan rad sustava.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Funkcija ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Zamjena kotača

sustavu će možda trebati nekoliko minuta, ovisno o načinu vožnje, za uzimanje u obzir položaja kotača i tlaka, provjeravajte tlak u gumama nakon svakog zahvata.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

S obzirom na to da su ventili posebno izrađeni, upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila ovlaštena mreža. SET ZA NAPUHAVANJE GUMA.

Neispravnosti tlaka u gumama

Tablica na sljedećoj stranici navodi poruke upozorenja koje se pojavljuju na ploči s instrumentima 1 kada sustav otkrije neispravnost tlaka u gumama.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume). Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Kontrolna svjetla

Poruke

Prikazi

(ovisno o vozilu)

Očitanja

Podesite tlak u gumama

Kotač i pridružena vrijednost tlaka prikazani su žutom bojom.

To znači da je otkriven nedovoljan tlak u gumi. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne, a zatim ponovno početno podesite sustav.

+ ®

Probušena guma

Kotač i pridružena vrijednost tlaka prikazani su crvenom bojom.

To označava da je guma dotičnog kotača probušena ili jako ispuhana. Podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav ako je guma ispuhana. Zamijenite gumu (ili je dajte zamijeniti) ako je probušena.

+ ©

Provjerite SNTG

Kotač se više ne prikazuje.

To označava odsutnost senzora na najmanje jednom kotaču (npr. na rezervnom kotaču za slučaj nužde) ili kvar senzora. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Lokacija pneum. neuspješna

To znači da sustav nije mogao odrediti tlak svake gume. To može biti uzrokovano uporabom senzora koji nije preporučio ovlašteni zastupnik. Sustav nadzora senzora tlaka u gumama i dalje radi.