SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, pa zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što se povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj naslona za glavu. Za postizanje maksimalne sigurnosti, udaljenost između vaše glave i naslona za glavu mora biti minimalna;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućava vam odabir položaja sjedala koji pruža najbolji mogući pregled;

- podesite položaj kola upravljača.

Za dobru učinkovitost stražnjih sigurnosnih pojasova, provjerite ispravno zabravljenje stražnjih sjedala. STRAŽNJA KLUPA.

Nepravilno podešeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Naslonite se potpuno na naslon sjedala.

Pojas prsnog koša 1 mora biti što je moguće bliže donjem dijelu vrata, a da ga ne dodiruje.

Pojas zdjelice 2 se mora staviti ravno na bedra i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr. : izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete,...

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućištu 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

ß Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom uključivanja kontakta ako nije zakopčan sigurnosni pojas vozača ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ako je osoba na sjedalu, a jedan od dva sigurnosna pojasa nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, upalit će se kontrolno svjetlo i oglasiti zvučni signal na otprilike 120 sekundi.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu sjedala suvozača u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo.

Upozorenje na nekorištenje stražnjih sigurnosnih pojaseva (ovisno o vozilu)

Prilikom uključivanja kontakta na središnjem se zaslonu prikazuje kontrolno svjetlo ß. Ovisno o vozilu, može biti popraćeno grafičkim prikazom 6 koji prikazuje stanje svakog stražnjeg sigurnosnog pojasa za:

- pokretanjem vozila;

- otvaranjem vrata;

- zakopčan ili nezakopčan stražnji sigurnosni pojas.

Svjetlo upozorenja ugasi se nakon otprilike 60 sekundi.

Razumijevanje vizualnog prikaza 6:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan.

Ako stražnji sigurnosni pojas nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od otprilike 20 km/h, treperi kontrolno svjetlo i oglašava se zvučni signal na otprilike 30 sekundi.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 7 za odabir visine sigurnosnog pojasa tako da pojas prsnog koša prolazi kako je prethodno navedeno. Pritisnite gumb 7 i podignite ili spustite sigurnosni pojas. Kada ste sve podesili, provjerite je li zabravljenje pojasa dobro.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Na tvornički ugrađenim dijelovima sigurnosnog sustava ne smiju se raditi nikakve preinake: sigurnosni pojasevi i sjedala kao ni njihova pričvršćenja. Za sve osobitosti (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte umetati predmete koji stvaraju razmake između remena (na primjer: kvačica, kopča, itd.): jer sigurnosni pojas koji je prelabav može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Prilikom postavljanja stražnjih sjedala pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti...).