Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Tijekom vožnje sustav zaustavlja motor (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi ili se kreće malom brzinom (zastoj u prometu, semafori itd.), ovisno o vozilu.

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

Treperenje kontrolnog svjetla i prikaz poruke “Pritisni kočnicu” na instrumentnoj ploči znači da papučica kočnice nije dovoljno pritisnuta.

i

- papučica gasa nije zategnuta;

i

- kada je brzina vozila jednaka nuli tijekom otprilike jedne sekunde ili, ovisno o vozilu, čim je brzina vozila ispod otprilike 5 km/h.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- ako je ručica mjenjača u neutralnom položaju (praznom hodu);

Ako kontrolno svjetlo treperi, a na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Odaberite Neutral”, ručicu mjenjača morate prebaciti u neutralan položaj.

i

- papučica spojke otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 5 km/h.

Za sva vozila:

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- kada su otvorena vrata vozača

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan

ili

- papučica je kočnice otpuštena, a položaj je D ili M uključen (ovisno o vozilu)

ili

- papučica kočnice je otpuštena u stupnju prijenosa N s otpuštenom parkirnom kočnicom;

ili

- papučica kočnice je ponovno pritisnuta u stupnju prijenosa P ili N, parkirna kočnica je zategnuta;

ili

- vozilo je u stupnju prijenosa R;

ili

- papučica gasa je pritisnuta;

ili

- u ručnom načinu rada ručica brzina pomaknuta je u + ili -.

Funkcija “AUTOHOLD” uključena je FUNKCIJA “AUTOHOLD”, papučica kočnice se može otpustiti i može se održavati stanje mirovanja motora.

Za izlaz iz stanja mirovanja motora pritisnite papučicu gasa dok je papučica kočnice otpuštena.

Za punjenje gorivom, motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom Stop and Start): morate isključiti kontakt POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Opasnost od požara.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- pri otvaranju vrata vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- pri otkopčavanju sigurnosnog pojasa vozača, bez uključenog stupnja prijenosa i s otpuštenom papučicom spojke

ili

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- ako sigurnosni pojas vozača nije zakopčan;

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- nadmorska visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- uključena je funkcija ventilacije za postizanje bolje vidljivosti AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande A;

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Kontrolno svjetlo može se pojaviti na instrumentnoj ploči zajedno s porukom:

- “Optimiziranje punjenja akumul.” za davanje prednosti punjenju akumulatora

- “Prioritet termo-udobnosti” za davanje prednosti klima uređaju

- “Prioritetan rad motora” za davanje prednosti djelovanjima motora.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- uključena je funkcija ventilacije za postizanje bolje vidljivosti AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ: komande A;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Kontrolno svjetlo prikazano na instrumentnoj ploči upozorava vas na automatsko ponovno pokretanje motora.

Kontrolno svjetlo može se pojaviti na instrumentnoj ploči zajedno s porukom:

- “Optimiziranje punjenja akumul.” za davanje prednosti punjenju akumulatora

- “Prioritet termo-udobnosti” za davanje prednosti klima uređaju

- “Prioritetan rad motora” za davanje prednosti djelovanjima motora.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Stop start deaktiviran” i pojavljuje se kontrolno svjetlo paljenja 1.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Poruka “Stop start aktivan” pojavljuje se na instrumentnoj ploči, a prekidač 1 se isključuje.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog pokretanja vozila pritiskom na gumb za pokretanje. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.

Smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Provjerite stop start”, a prekidač 1 je uključen, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritisnite prekidač 1 za ponovno pokretanje motora.

Prije napuštanja vozila motor MORA biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja). POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA.