Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

M: ručni način rada

+: uzlazni prijenosni omjer

-: silazni prijenosni omjer

Aktivirani stupanj prijenosa prikazuje se na instrumentnoj ploči B i na zaslonu A.

Napomena: pritisnite gumb 2 a prebacivanje iz položaja D ili N u R ili P.

Zahvat

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, pokrenite motor.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za deblokiranje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo c na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritisnuta, papučica gasa otpuštena i motor radi.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer “automatika” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Pomaknite ručicu mjenjača 1 u položaj D, zatim ručicu pomaknite ulijevo u položaj M.

Uzastopnim djelovanjem na ručicu omogućuje se ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa:

- za smanjenje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema naprijed;

- za povećanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte unazad.

Uključeni stupanj prijenosa će se pojaviti na zaslonu na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako profil ceste i njezina zavojitost ne dozvoljavaju upotrebu automatskog načina rada (npr.: u planinama), preporučuje se prelazak u ručni način rada. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po vrlo hladnom vremenu, kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije nego što izađete iz položaja P ili N i stavite ručicu u D ili R.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne držite nogu na papučici gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Provjerite uključuje li se kontrolno svjetlo P na instrumentnoj ploči kada napuštate vozilo.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo zaustavljeno, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u slobodnom hodu, pogonski kotači su mehanički blokirani poluosovinama.

Automatska parkirna kočnica mora biti uključena.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

Smetnje u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka "CHECK AUTO GEARBOX" to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka "Aut. mjenjač pregrijavanje", što prije zaustavite vozilo i ostavite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem, VUČA: otklanjanje kvara.

Prilikom pokretanja, u slučaju kada je ručica blokirana u položaju P dok pritišćete papučicu kočnice, možete ručno osloboditi ručicu. Za to otkvačite vratašca 3, pa provucite neki alat (krutu šipku) kroz prorez 4 i istovremeno pritisnite gumb 2 kako biste deblokirali ručicu.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.