Natrag na popis

OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijska svjetla

Okrećite prsten 4 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Ako pozicijska svjetla nisu uključena, nije moguće podesiti svjetlinu instrumentne i nadzorne ploče pomoću kontrolnog gumba 2.

Funkcija paljenja dnevnih svjetala

Dnevna svjetla automatski se pale bez djelovanja na ručicu 1 prilikom pokretanja motora i gase se prilikom zaustavljanja motora.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 4 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

Okrećite prsten 4 sve dok simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 3: dok je motor pokrenut, kratka svjetla se automatski uključuju ili isključuju, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

Ovisno o vozilu, kratka će se svjetla upaliti automatski nakon nekoliko pokreta metlica brisača stakala.

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad električne opreme i podesite farove (ako niste u uobičajenim uvjetima opterećenja). PODEŠAVANJE VISINE SVJETLOSNIH SNOPOVA. Općenito pazite na to da vam svjetla nisu zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

á Duga svjetla

Kada je motor u radu, uključena kratka svijetla, gurnite ručicu 1. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, ponovno povucite ručicu 1 prema sebi.

Prilikom isključivanja dugih svjetala, kratka se svjetla vrate u izvorni položaj.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla. Kamera koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora omogućuje otkrivanje vozila koja pratite i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Za uključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrećite prsten 4 sve dok se ne pojavi simbol AUTO nasuprot oznake 3.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice:

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Automatska duga svijetla (nastavak)

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrenite prsten 4 u položaj koji nije AUTO.

ili

- gurnite ručicu 1.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: prilikom isključivanje funkcije automatskog uključivanja dugih svjetla uključit će se duga svjetla.

smetnje u radu

Kada se na instrumentnoj ploči pojavi poruka “Auto svjetla provjerite”, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

Prilagodljiva duga svjetla

Ovisno o vozilu, prilagodljiva duga svjetla podijeljena su na nekoliko neovisnih okomitih segmenata. Ova funkcija upotrebljava kameru 5 koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora za otkrivanje vozila koja se nalaze iza te vozila koja dolaze iz suprotnog smjera.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Kada se vozilo otkrije, segmenti koji osvjetljavaju to područje automatski se isključuju da ne bi zaslijepili vozača tog vozila.

Pokretanje

Uključivanje/isključivanje sustava putem multimedijskog zaslona 6

Za isključivanje ili uključivanje prilagodljivih dugih svjetala pogledajte upute za multimedijski sustav.

Uključite ili isključite “Adaptivno dugo svjetlo”.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- brzina vozila veća je od praga. Pogledajte informacije na stranicama koje slijede.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Napomena: noću, u gradskim područjima s javnom rasvjetom, prilagodljiva duga svjetla automatski se isključuju.

Sustav prilagodljivih dugih svjetala ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača u vezi s osvjetljenjem vozila i prilagođavanjem na osvjetljenje, vidljivost i stanje u prometu.

Za uključivanje prilagodljivih dugih svjetala okrećite prsten 4 sve dok se simbol AUTO 3 ne pojavi nasuprot referentne točke.

Kontrolno svjetlo zasvijetlit će u bijeloj boji na instrumentnoj ploči.

Osobitost

Osvjetljenje prilagodljivih dugih svjetala razlikuje se ovisno o odabranom načinu vožnje (My Sense/ECO/Comfort/Sport). MULTI-SENSE. Pragovi brzine različiti su za uključivanje i isključivanje:

- U načinu rada My Sense, ECO ili Comfort, prilagodljiva duga svjetla uključit će se ako je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h te će se isključiti ako je brzina manja od 20 km/h.

Jačina dugih svjetala prilagođava se brzini vozila u ovim načinima rada i između ovih pragova.

- U načinu rada Sport, prilagodljiva duga svjetla uključit će se ako je brzina vozila iznad otprilike 40 km/h te će se isključiti ako je brzina manja od 30 km/h.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice:

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Gašenje svjetala

Svjetla će se automatski ugasiti prilikom isključivanja motora, otvaranja vrata vozača ili zaključavanja vozila. U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 4.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

Ako su svjetla uključena nakon isključivanja motora, aktivira se zvučni alarm pri otvaranju vozačevih vrata kako bi vas se obavijestilo da su svjetla ostala uključena (da bi se izbjeglo pražnjenje akumulatora).

smetnje u radu

Ako se prikazuje poruka “Osvjetljenje provjerite” popraćena kontrolnim svjetlom upozorenja © i ako kontrolno svjetlo upozorenja k trepće na instrumentnoj ploči to označava kvar svjetala.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Fukcija ulaza i izlaza iz vozila

(ovisno o vozilu)

Kada je funkcija uključena, dnevna i stražnja pozicijska svjetla automatski će se upaliti prilikom otkrivanja kartice ili otključavanja vozila.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora ovisno o položaju ručice svjetala;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Osvjetljenje dobrodošlice na vanjskim kvakama vrata

Dok je funkcija uključena, po otkrivanju kartice svjetla koje se nalaze na vanjskim kvakama automatski se uključuju kad se otključa vozilo ili otvore vrata.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Za uključivanje ili isključivanje vanjske funkcije dobrodošlice, pogledajte upute za sustav multimedije.

Odaberite “ON” ili “OFF”.

.

Funkcija “vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova vam funkcija omogućuje trenutno paljenje pozicijskih i kratkih svjetala (npr. za osvjetljenje prilikom otvaranja vrata).

Kada su motor i svjetla isključeni, 4 a prsten u položaju AUTO, ručicu 1 povucite prema sebi: pozicijska i kratka svjetla uključit će se na otprilike 30 sekundi zajedno s kontrolnim svjetlima š i k na instrumentnoj ploči.

Kako biste produljili trajanje, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na otprilike dvije minute).

Na instrumentnoj će se ploči pojaviti poruka “Osvjetljenje na _ _ _”, a zatim slijedi preostalo vrijeme kao potvrda. Zatim možete zaključati vozilo.

Za isključivanje osvjetljenja prije automatskog isključivanja, okrenite prsten 4 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj AUTO.

g Prednja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 7 ručice 1 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, a zatim ga pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Stražnja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 7 ručice sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, zatim pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti ta svjetla kada vam više ne bude potrebna kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje

Ponovno okrenite prsten 7 kako biste doveli oznaku 3 nasuprot simbola svjetla za maglu kojeg želite isključiti. Odgovarajuće kontrolno svjetlo se gasi na instrumentnoj ploči.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja prednjeg i stražnjeg svjetla za maglu.

Svjetlo za osvjetljavanje zavoja

(Ovisno o vozilu)

Tijekom vožnje u brzini za vožnju prema naprijed, kada je brzina vozila manja od otprilike 40 km/h, dok su kratka svjetla upaljena i pod određenim uvjetima (kut upravljača, upaljeni pokazivači smjera itd.), prilikom ulaska u zavoj jedno od prednjih svjetala za maglu upalit će se kako bi osvijetlilo unutrašnjost zavoja.

Kada se uključi brzina za vožnju unazad dok su kratka svjetla upaljena: dva prednja svjetla za maglu automatski se uključuju.

Napomena: prilikom prebacivanja iz brzine za vožnju unazad u brzinu za vožnju prema naprijed (npr. tijekom parkiranja), dva će svjetla za maglu ostati uključena sve dok vozilo ne prijeđe brzinu od otprilike 10 km/h.

Po magli, snijegu ili u slučaju da prevozite predmete više od krova, automatsko paljenje svjetala nije sustavno.

Paljenje svjetala za maglu ostaje pod vozačevom kontrolom: kontrolna svjetla na instrumentnoj ploči vas obavještavaju o njihovom paljenju (kontrolno svjetlo upaljeno) ili gašenju (kontrolno svjetlo ugašeno).