SIGURNOST DJECE: kako isključiti-uključiti airbag suvozača

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isključivanje prednjeg airbag suvozača

Prije postavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača:

- Provjerite može li se dječje sjedalo postaviti na to sjedalo;

- Obavezno morate isključiti airbagza dječje sjedalo okrenuto suprotno od smjera vožnje.

Za isključivanje jediniceairbag : dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, pritisnite i okrenite bravu 1 u položaj OFF.

Kod uključenog kontakta obavezno provjerite je li kontrolno svjetlo ¹ upaljeno na zaslonu 2.

Ovo kontrolno svjetlo ostaje stalno upaljeno kako biste znali da možete postaviti dječje sjedalo.

Suvozačev airbag smije se uključivati ili isključivati samo kada je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.

OPASNOST

S obzirom da zračni jastuk suvozača nije kompatibilan s položajem dječjeg sjedala koje gleda unazad, NIKADA ne postavljajte dječju sjedalicu koja je okrenuta unazad na sjedalo zaštićeno AKTIVIRANIM prednjim AIRBAG. To može dovesti do SMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Oznake na armaturnoj ploči i naljepnice A sa svake strane suvozačevog sjenila 3 (kao gornja naljepnica) podsjećaju vas na ta uputstva.

OPASNOST

Zbog toga što se airbag suvozača ne smije koristiti ako se upotrebljava dječje sjedalo okrenuto u smjeru suprotnom od smjera vožnje, NIKADA nemojte postavljati sigurnosni sustav okrenut u smjeru suprotnom od smjera vožnje na sjedalo koje ima AKTIVIRAN prednji AIRBAG . To može dovesti do SMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Uključivanje prednjeg airbag suvozača

Kada maknete dječje sjedalo sa sjedala suvozača, ponovno uključite airbag kako biste osigurali zaštitu suvozača u slučaju udarca.

Za ponovno uključivanje airbag: dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, gurnite i okrenite bravu 1 u položaj ON.

S uključenim kontaktom, obavezo provjerite je li kontrolno svjetlo ] isključeni i je li kontrolno svjetlo na zaslonu 2 uključeno oko 1 minute nakon svakog pokretanja.

Prednji airbag suvozača je uključen.

Smetnje u radu

U slučaju smetnji u radu sustava za uključivanje/isključivanje airbag suvozača, postavljanje dječjeg sjedala u položaj leđa u smjeru vožnje na suvozačevo sjedalo je zabranjeno.

Ne preporuča se ni primanje putnika na suvozačevo mjesto.

Tada što prije potražite savjet ovlaštenog servisa.

Suvozačev airbag smije se uključivati ili isključivati samo kada je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen.

U slučaju rukovanja u vožnji, kontrolna svjetla å i © se pale.

Za usklađivanje stanja airbag s položajem brave, isključite kontakt te ga ponovno uključite.