Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA S RUČNIM KOMANDAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podešavanja

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili nazad

Podignite i držite ručicu 1 da bi ste odblokirali sjedalo. Kada dostignete željeni položaj, otpustite ručicu i provjerite je li sjedalo blokirano u tom položaju.

Za podizanje ili spuštanje sjedišta sjedala

Pomaknite ručicu 2 onoliko puta koliko je potrebno prema gore ili prema dolje do željenog položaja.

Za nagib naslona

Podignite ručicu 3 i nagnite naslon sjedala do željenog položaja. U željenom položaju, otpustite ručicu i provjerite je li zabravljenje dobro.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja radite dok vozilo stoji.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Za podešavanje sjedala u predjelu križa

Spustite ručicu 4 kako biste pojačali oslonac i podignite ju kako biste ga ublažili.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Grijana sjedala

Kod uključenog kontakta

- jednim pritiskom prekidača 5 na željenom sjedalu sustav grijanja uključuje se na najjače. Uključuju se oba ugrađena kontrolna svjetla prekidača;

- drugi pritisak smanjuje grijanje na najmanju razinu. Pali se jedno ugrađeno kontrolno svjetlo.

- trećim pritiskom gasi se grijanje.

Položaj stolić

Ovisno o vozilu, naslon na strani putnika se može preklopiti na sjedište i tako dolazi u položaj stolića.

- Spustite naslon za glavu;

- povucite sjedalo unazad;

- spustite sjedište do kraja;

- povucite ručicu 7 i spustite naslon do kraja.

Prilikom upotrebe sjedala suvozača u položaju stolića zabranjena je upotreba 2 stražnja sjedala koja se nalaze iza njega.

Ponovno namještanje sjedala

Pazite da niti jedan predmet ne ometa djelovanje na sjedalo.

Obavezno je potrebno povući ručicu 7 za ponovno podizanje naslona. Provjerite je li ispravno blokiran.

Radi vaše sigurnosti, učvrstite predmete koje prevozite kada je sjedalo u položaju stolića.

Pazite da pridržavate naslon sjedala prilikom postavljanja sjedala u položaj stolića.

Opasnost od ozljeda

Prilikom postavljanja naslona prednjeg sjedala u položaj stolića obavezno isključite prednji airbag suvozača (informacije potražite u odjeljku “Sigurnost djece: kako uključiti i isključiti prednji airbag suvozača” u 1. poglavlju).

Predmeti koji se nalaze na naslonu u položaju stolića mogu postati opasni projektili u slučaju da se airbag otvori i uzrokovati teške ozljede.

Naljepnica (na armaturnoj ploči) i oznake (na vjetrobranskom staklu) podsjećaju vas na te upute.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.