Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovo je funkcija koja vam pomaže u manevrima parkiranja.

Maknite ruke s upravljača. Kontrolirate samo papučice i ručicu mjenjača.

Kontrolu možete preuzeti u svakom trenutku djelujući na upravljač.

Pokretanje

Kada je vozilo zaustavljeno ili vozi brzinom manjom od otprilike 30 km/h, pritisnite prekidač 1. Pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 1 i na višefunkcijskom zaslonu pojavljuje se slika 2.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori označeni strelicama 3 nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg,...).

Odabir manevra

Sustav može obaviti četiri vrste manevriranja:

- uzdužno parkiranje vozila;

- okomito parkiranje vozila;

- koso parkiranje vozila;

- izlaz uzdužno parkiranog vozila.

Na višefunkcijskom zaslonu odaberite manevar koji trebate obaviti.

Napomena: prilikom pokretanja vozila ili nakon uspješnog uzdužnog parkiranja uz pomoć sustava po zadanom se predlaže pomoć pri izlasku uzdužno parkiranog vozila s parkirnog mjesta. U ostalim slučajevima zadani se manevar može parametrirati na višefunkcijskom zaslonu.

Rad

Parkiranje

Sve dok je brzina vozila manja od otprilike 30 km/h, sustav traži slobodno parkirno mjesto s obje strane vozila.

Kada se mjesto otkrije, ono se prikazuje na višefunkcijskom zaslonu označeno malim slovom “P”. Kako bi vozilo moglo odrediti razmak, vozite sporo s pokazivačima uključenima na onoj strani na kojoj se mjesto nalazi, dok se ne prikaže poruka "Спрете” i ne začuje zvučni signal.

Mjesto je sada na višefunkcijskom zaslonu označeno velikim slovom “P”.

- Zaustavite vozilo;

- uključite brzinu za vožnju unazad.

Kontrolno svjetlo pali se na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom.

- otpustite upravljač;

- slijedite upute sustava koje se pojavljuju na višefunkcijskom zaslonu.

Brzina ne smije prelaziti otprilike 7 km/h.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom obavještava vas o kraju manevra.

Izlaz uzdužno parkiranog vozila

- odaberite način rada “Izlazak uzdužno parkiranog vozila”;

- uključite pokazivač smjera na strani na koju želite izvesti vozilo;

- dulje pritisnite prekidač 1 (otprilike 2 sekunde).

Kontrolno svjetlo pali se na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom.

- otpustite upravljač;

- obavljajte manevriranja prema naprijed i unazad pomoću upozorenja sustava pomoći pri parkiranju.

Brzina ne smije prelaziti otprilike 7 km/h.

Kada se dođe u položaj za izlaz s parkirnog mjesta, sustav će vas upozoriti o kraju manevra.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom obavještava vas o kraju manevra.

Prekidanje manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- kada uhvatite upravljač;

- kada se otvore vrata ili prtljažnik;

- kada je vozilo dugo zaustavljeno;

- kada prepreka na putanji sprječava kraj manevra;

- motor se zaustavlja.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom upozorava vas na prekidanje manevra. Kako biste nastavili s manevrom pritisnite i držite prekidač za uključivanje sustava.

U tom se slučaju na višefunkcijskom zaslonu prikazuje uzrok prekida.

Provjerite:

- jeste li otpustili upravljač;

i

- jesu li sva vrata i vrata prtljažnika zatvorena;

i

- da nema prepreka na putanji;

i

- da je motor pokrenut.

Poništavanje manevra

Manevar se prekida u sljedećim slučajevima:

- pritiskom na prekidač za uključivanje sustava;

- brzina vozila je veća od 7 km/h;

- tijekom manevra napravili ste više od 10 pomaka prema naprijed/unazad;

- senzori pomoći pri parkiranju zaprljani su ili prekriveni;

- kotači vozila su proklizali.

Gašenje kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči popraćeno zvučnim signalom obavještava vas o kraju manevra.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Pazite da se manevar obavi u skladu s važećim prometnim propisima u prometnom traku kojim vozite.

- Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

- Sustav možda neće otkriti predmete u mrtvim kutovima senzora.

- Prilikom manevriranja kolo upravljača može se brzo okretati: ne stavljajte ruke unutra i pazite da krakovi upravljača ništa ne zahvate.

- Sustavno vizualno provjerite je li mjesto koje sustav predlaže i dalje slobodno i bez prepreka.

- Sustav se smije upotrebljavati samo ako vučete prikolicu ili ako na vozilu postoji sustav za vučenje ili nošenje tereta.

DINAMIČKE ZNAČAJKE : STRAŽNJA KAMERA I JEDNOSTAVAN SUSTAV POMOĆI PRI PARKIRANJU (EASY PARK ASSIST)