Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori ugrađeni u oblogu branika vozila “mjere” udaljenost između vozila i prepreke.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 20 ili 30 centimetra.

Sustav otkriva prepreke ispred, iza i sa strane vozila.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se samo ako vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h.

Sustav pomoći pri parkiranju ne uzima u obzir sustave za vuču i prenošenje tereta itd.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg,...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom manevriranja.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Napomena: zaslon 2 omogućuje prikaz okruženja vozila kao dodatak zvučnim signalima.

Treba se prijeći nekoliko metara prije nego se uključi bočno otkrivanje.

Kada sva područja imaju sivu podlogu, nadzire se cijeli prostor oko vozila.

- A : analiza prostora oko vozila u tijeku:

- B: analiza prostora oko vozila završena je.

Rad

Otkrivena je većina predmeta koji se nalaze ispred, iza i sa strane vozila.

Ovisno o udaljenosti prepreke, povećava se učestalost zvučnih signala sve dok ne postane stalni signal na udaljenosti od 20 cm za prepreke sa strane i 30 cm za prepreke ispred ili iza vozila. Na zaslonu C prikazuju se zelena, narančasta i crvena područja.

Otkrivanje prepreka sa strane

Ovisno o smjeru kotača, sustav određuje putanju vozila i upozorava na opasnost od sudara s preprekom 3 koja se nalazi sa strane vozila.

Kada se otkrije prepreka sa strane vozila:

- ako postoji opasnost od sudara zvučni signali se sve češće oglašavaju kako se vozilo približava prepreci sve dok ne postanu stalni. Na zaslonu D prikazuju se zelena, narančasta i crvena područja;

- ako nema opasnosti od sudara prilikom približavanja prepreci neće se oglasiti niti jedan zvučni signal. Zelena, narančasta i crvena područja iscrtkano će se prikazati na zaslonu D.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom.

Udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. udarac u rubni kamen, povišeni pločnik ili bilo koju drugu prepreku na cesti), može prouzročiti štetu na vozilu (npr. iskrivljenje osovine).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Podešavanje

Na višefunkcijskom zaslonu 4 možete podesiti određene parametre. Pogledajte knjižicu uputstava opreme za dodatne informacije.

Vozila opremljena sustavom za navigaciju

Odaberite “Vozilo”, “Pomoć za parkiranje”, “Prepoznavanje prepreka”.

Glasnoća pomoći pri parkiranju

Glasnoću pomoći pri parkiranju podesite pritiskom na “+” ili “-”.

Zvuk sustava

Omogućuje odabir zvuka sustava.

Isključivanje zvuka sustava

Uključite ili isključite zvuk pomoći pri parkiranju.

Napomena: ako isključite zvuk, zvučni vas signali više neće upozoravati prilikom približavanja prepreci.

Isključivanje sustava

Uključite ili isključite pomoć pri parkiranju.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

Zaustavljeno vozilo:

- dulje držite pritisnut prekidač 5 OK za pristup izborniku podešavanja;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Pomoć u vožnji”;

- pritisnite prekidač 5 OK;

- uzastopce pritišćite komandu 6 prema gore ili prema dolje do izbornika “Podešavanje pomoći pri parkiranju”;

- pritisnite prekidač 5 OK;

- pomoću komande 6 odaberite podešavanja koja treba promijeniti;

- pritisnite prekidač 5 OK.

Kada vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h, neki izvori buke (motor, kamion, kompresor, …) mogu uključiti zvučne signale pomoći pri parkiranju.

Automatsko isključivanje pomoći pri parkiranju sprijeda

Sustav se isključuje:

- kada je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h;

- kada je vozilo zaustavljeno više od otprilike pet sekundi i kada je otkrivena prepreka (u slučaju gužve…) ;

- kada je ručni mjenjač u praznom hodu ili kada je automatski mjenjač u položaju N ili P.

Smetnje u radu

Kada sustav otkrije neku smetnju u radu, prilikom svakog uključivanja brzine za vožnju unazad oglašava se zvučni signal u trajanju od otprilike 3 sekunde popraćen porukom “Provjerite parking senzor” na instrumentnoj ploči. Potražite savjet Predstavnika marke.

DINAMIČKE ZNAČAJKE : STRAŽNJA KAMERA I JEDNOSTAVAN SUSTAV POMOĆI PRI PARKIRANJU (EASY PARK ASSIST)

DINAMIČKE ZNAČAJKE : POMOĆ PRI PARKIRANJU