Natrag na popis

PEPELJARA, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upaljač za cigarete 1

Kada je kontakt uključen, pritisnite upaljač za cigarete 1. Kada se ugrije sam će iskočiti. Povucite ga. Nakon upotrebe, vratite ga nazad, ali ga nemojte pritisnuti do kraja.

Položaj pepeljare 2

Utičnica za dodatnu opremu

Možete koristiti jednu od utičnica 1 ili 3. Predviđene su za priključivanje opreme koju je odobrila naša tehnička služba.

Ako vaše vozilo nije opremljeno upaljačem za cigarete i pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.