Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Komanda za:

a uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena ograničene brzine (+);

b silazna promjena ograničene brzine (-).

3 Uključivanje i pozivanje upamćene ograničene brzine (R).

4 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine (O).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1, na strani . Kontrolno svjetlo svijetli narančasto i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruke “Limitator” popraćena crticama, kako bi označilo da je funkcija ograničivača brzine uključena i da se čeka pohranjivanje brzine ograničenja.

Za pohranjivanje trenutne brzine, pritisnite prekidač 2 na strani a (+): ograničena brzina zamjenjuje crtice.

Minimalna pohranjena brzina će biti 30 km/h.

Možete, ako želite, na ograničivač brzine povezati funkciju “Upozorenje na prekomjernu brzinu” (pogledajte odlomak “Upozorenje na prekomjernu brzinu” u 2. poglavlju).

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, sve dok se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Ograničenu brzinu možete mijenjati uzastopnim pritiscima na prekidač 2:

- na strani a (+) za povećanje brzine;

- na strani b (-) za smanjenje brzine.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračenja brzine, ograničena brzina treperi u crvenoj boji na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine se vraća čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, ograničenu brzinu ne održava sustav: upamćena brzina treperi na instrumentnoj ploči i zvučni se signal oglašava u pravilnom intervalu kako bi vas o tome obavijestio.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 4 (O). U tom slučaju, ograničena brzina ostaje upamćena i prikazuje se poruka “Memorirano” popraćena upamćenom brzinom na instrumentnoj ploči.

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena može se pozvati pritiskom na prekidač 3 (R).

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom sa strane a (+) na prekidač 2 ponovo se uključuje funkcija, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje narančastog kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

DINAMIČKE ZNAČAJKE : REGULATOR OGRANIČIVAČ BRZINE