Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za automatski mjenjač:

- mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za ručni mjenjač:

- Ručica mjenjača je u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena. Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije dovoljno otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 5 km/h.

Za sva vozila:

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči pali se kad je motor u stanju pripravnosti. Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

Kada motor prijeđe u stanje mirovanja, servo upravljač možda više neće biti funkcionalan.

U tom slučaju ponovno postaje funkcionalan kad motor više ne bude u stanju mirovanja ili brzina prijeđe granicu od otprilike 1 km/h (na nizbrdici i sl.).

Prije napuštanja vozila, motor mora biti zaustavljen, a ne u stanju mirovanja (pogledajte informacije u odlomku “Pokretanje i zaustavljanje motora” u odjeljku 2).

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

U slučaju stanja mirovanja motora, automatska parkirna kočnica (ovisno o vozilu) neće se automatski zategnuti.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće, dok je sustav uključen, zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za automatski mjenjač:

- papučica kočnice je otpuštena, uključen je položaj D ili M:

ili

- papučica kočnice je otpuštena u stupnju prijenosa N s otpuštenom parkirnom kočnicom;

ili

- papučica kočnice je ponovno pritisnuta u stupnju prijenosa P ili N, parkirna kočnica je zategnuta;

ili

- vozilo je u stupnju prijenosa R;

ili

- papučica gasa je pritisnuta;

ili

- u ručnom načinu rada ručica brzina pomaknuta je u + ili -.

Za ručni mjenjač:

- uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem

Ponovno pokretanje može se prekinuti ako se papučica spojke prebrzo otpusti dok je uključen stupanj prijenosa.

Za punjenje goriva motor se mora zaustaviti (i to ne samo u stanju pripravnosti u slučaju vozila opremljenih funkcijom STOP and START): morate isključiti kontakt (ogledajte informacije u odjeljku “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Opasnost od požara.

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

na vozilima opremljenim karticom “slobodne ruke”:

- ako vrata vozača nisu zatvorena;

- sigurnosni pojas vozača nije zakopčan.

za sva vozila:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- pomoć pri parkiranju radi;

- visina je previsoka;

- nagib je prevelik za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti” uključena je (pogledajte odjeljak 3 “Klima uređaj s automatskim upravljanjem”);

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Kontrolno svjetlo pojavljuje se na instrumentnoj ploči i upozorava vas o nemogućnosti postavljanja motora u stanje mirovanja.

Poseban slučaj za vozila opremljena karticom “slobodne ruke”

Ako vozač, dok je motor u stanju mirovanja (u slučaju prometne gužve ili prilikom zaustavljanja na semaforu...), otkopča sigurnosni pojas, otvori vrata vozača ili ustane iz sjedala, kontakt će se isključiti.

Automatska parkirna kočnica tada se automatski zateže.

Za ponovno pokretanje i uključivanje sustava Stop and Start, pokrenite motor (pogledajte informacije u odlomku "Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Poseban slučaj vozila s ključem

Dok je motor u stanju mirovanja (prometne gužve, semafori itd.), ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja i nije zaustavljen.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- vanjska temperatura je previsoka ili preniska;

- funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti” uključena je (pogledajte odjeljak 3 “Klima uređaj s automatskim upravljanjem”);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je brzina vozila veća od 5 km/h (na nizbrdici...);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Prikazuje se poruka “Stop start deaktiviran” na instrumentnoj ploči i pali se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač 2.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Prikazuje se poruka “Stop & Start aktivan” na instrumentnoj ploči i gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog željenog pokretanja vozila (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju knjižice uputstava).

Smetnje u radu

Kad se prikaže poruka “Provjerite stop start” na instrumentnoj ploči, popraćena paljenjem kontrolnog svjetla 2 ugrađenog u prekidač 1, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Posebna značajka vozila s ključem: za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena prednja vrata.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritisnite prekidač 1 za ponovno pokretanje motora.

Prije napuštanja vozila, motor mora biti zaustavljen, a ne u stanju mirovanja (pogledajte informacije u odlomku “Pokretanje i zaustavljanje motora” u odjeljku 2).

MOTORI I MJENJAČI : ECO NAČIN RADA I SUSTAV STOP & START