Svi videozapisi

NAVIGACIJA
Navigacija
Kako programirati rutu u navigaciji ?
Kako promijeniti zaslon iz načina 2D u 3D ?
MULTIMEDIJA
Multimedija
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kako reproducirati glazbu s USB ključa ?
Kako pregledavati fotografije ili gledati videozapise sa SD kartice ?
Kako reproducirati glazbu u toku podataka s tableta ?
TELEFON
Telefon
Kako upariti Android pametni telefon ?
Kako upariti iPhone ?
Kako upariti Windows Phone ?
Kako upariti drugi uređaj ?
Kako provesti uparivanje s Android telefona ?
Kako poništiti uparivanje ili izbrisati uređaj ?
Kako odgovoriti na telefonski poziv tijekom vožnje putem međusklopa R-Link 2 ?
Kako ažurirati telefonski imenik u R-Linku 2 ?
Kako provjeriti zapisnik telefonskih poziva ?
APPS
APPS
SUSTAV R-LINK 2 S APLIKACIJOM ANDROID AUTO TM
SUSTAV R-LINK 2 S APLIKACIJOM APPLE CARPLAY
R-LINK 2: CONFIGURING AN EMAIL ACCOUNT
VOZILO
Opis funkcije Multi-Sense
Kako odabrati način preprogramirane vožnje ?
Kako personalizirati način vožnje Perso u izborniku Multi-Sense ?
Kako pristupiti videu obrazovnog softvera izbornika Multi-Sense ?
Uključivanje lokalnih usluga
Uključivanje klima uređaja
Kako aktivirati klima uređaj u uobičajenom načinu rada ?
Kako aktivirati klima uređaj u načinu rada "dual"?
Vozilo
Kako koristiti kontekstni izbornik Postavke u Vozilu ?
Kako pristupiti videu obrazovnog softvera u pomoći za parkiranje u kontekstnom izborniku ?
Kako koristiti prečace izbornika sjedala ?
SUSTAV
Sustav
Kako promijeniti zaslon instrumentne ploče ?
Kako promijeniti fotografiju profila ?
Glasovno prepoznavanje
Kako koristiti upravljanje glasom za odabir radio stanice ?
RAZNO
Općeniti pregled
Kako pristupiti videu "O značajci" u kontekstnom izborniku ?
Kako pristupiti korisničkom priručniku u kontekstnom izborniku ?
Opis višefunkcijskog dodirnog zaslona
Opis naredbi višefunkcijskog zaslona
Opis centralnog upravljanja
Opis daljinskog upravljanja radiom
Opis početnih stranica
Kako personalizirati widgete na početnim stranicama ?