Natrag na popis

VIDEOZAPIS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Multimedija”

Za pristup videozapisima, na glavnom izborniku pritisnite “Multimedija”, “Videozapis”, a zatim s popisa u nastavku odaberite izvor ulaza koji je povezan sa sustavom:

- “USB-1" (USB priključak);

- “USB-2" (USB priključak);

- “SD" (SD kartica).

Napomena: sustav ne može očitavati neke video formate.

Napomena: korišteni USB ključ (ili SD kartica) mora biti formatiran u formatu FAT32 i imati minimalan kapacitet od 8GB i maksimalan kapacitet od 32GB.

Napomena: prethodno opisani ulazni izvori mogu se razlikovati.

“Videozapis”

Reprodukcija

Tijekom čitanja videozapisa možete:

- pristupiti prethodnom videozapisu pritiskom na 1. Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite 1 za ponovno pokretanje videozapisa od početka ili dugo pritisnite za brzo premotavanje unatrag.

- pauzirati pritiskom na 3;

- sljedećem videozapisu pristupite pritiskom na 4 ili dulje pritisnite 4 za brzo premotavanje prema naprijed videozapisa u tijeku;

- postaviti videozapis u način rada preko cijelog zaslona pritiskom na 5;

- djelovati na traku za prikaz informacija 2.

Čitanje videozapisa moguće je samo dok vozilo stoji.

Kontekstualni izbornik 7

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite “7” za:

- dobivanje detaljnih informacija o videozapisu (naslov, žanr, datum...);

- pristup izbornicima za podešavanje.

Napomena: više informacija o kompatibilnim videoformatima potražite kod Predstavnika marke.

“Postavke”

U izborniku “Postavke” možete odabrati vrstu zaslona: normalni (prilagođavanje) ili cijeli zaslon. Pritisnite 6 za potvrdu i povratak na prethodni zaslon.

“Svjetlina”

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite “Svjetlina” za podešavanje osvijetljenosti zaslona. Pojavljuje se kontrolna traka koja vam omogućuje podešavanje. Dodirnite zaslon izvan ove trake kako bi ona nestala i kako biste se vratili na reprodukciju videozapisa.

Kako pregledavati fotografije ili gledati videozapise sa SD kartice ?