Natrag na popis

VIDEOZAPIS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Multimedija”

Za pristup videozapisima, na glavnom izborniku pritisnite “Multimedija”, “Videozapis”, a zatim s popisa u nastavku odaberite izvor ulaza koji je povezan sa sustavom:

- “USB-1" (USB priključak);

- “USB-2" (USB priključak);

- “SD" (SD kartica).

Osobitost:

- neki formati mogu biti nečitljivi, a gore opisani ulazni izvori mogu se razlikovati;

- korišteni USB izbrisivi memorijski pogon (ili SD kartica) moraju biti FAT32-formatirani, veličine najmanje 8GB i najviše 32GB;

- više informacija o kompatibilnim formatima videozapisa potražite kod Predstavnika marke.

“Videozapis”

Reprodukcija

Tijekom čitanja videozapisa možete:

- pristupiti prethodnom videozapisu pritiskom na 1. Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite 1 za ponovno pokretanje videozapisa od početka ili dugo pritisnite za brzo premotavanje unatrag.

- pauzirati pritiskom na 3;

- sljedećem videozapisu pristupite pritiskom na 4 ili dulje pritisnite 4 za brzo premotavanje prema naprijed videozapisa u tijeku;

- postaviti videozapis u način rada preko cijelog zaslona pritiskom na 5;

- djelovati na traku za prikaz informacija 2.

Čitanje videozapisa moguće je samo dok vozilo stoji.

“Postavke”

U izborniku “Postavke” možete odabrati vrstu zaslona: normalni (prilagođavanje) ili cijeli zaslon. Pritisnite 6 za potvrdu i povratak na prethodni zaslon.

“Svjetlina”

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite ”Svjetlina” za podešavanje osvijetljenosti zaslona. Pojavljuje se kontrolna traka koja vam omogućuje podešavanje. Dodirnite zaslon izvan ove trake kako bi ona nestala i kako biste se vratili na reprodukciju videozapisa.

Kontekstualni izbornik 7

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite “7” za:

- dohvaćanje detaljne informacije o videozapisu (naslov, vrsta, datum itd.);

- pristup izbornicima za podešavanje.

Svaki se novi umetnuti USB memorijski pogon analizira i njegova se slika pohranjuje u multimedijalni sustav. Ovisno o veličini USB izbrisivog memorijskog pogona, zaslon multimedije može se postaviti u stanje pripravnosti. Pričekajte nekoliko sekundi. Koristite samo USB izbrisive memorijske pogone koji su sukladni važećim nacionalnim zahtjevima.

Kako pregledavati fotografije ili gledati videozapise sa SD kartice ?