Natrag na popis

UPARIVANJE, UKLANJANJE TELEFONA S POPISA UPARENIH UREĐAJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Telefon”

Na glavnom izborniku pritisnite “Telefon” ili pritisnite 1 prečac u bilo kojem izborniku. Ova funkcija omogućuje uparivanje telefona s multimedijalnim sustavom.

Napomena: ako nijedan telefon nije uparen s multimedijalnim sustavom, neki će izbornici biti onemogućeni.

Iz sigurnosnih razloga ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

Uparivanje prvog telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite Bluetooth® mobilnog telefona s multimedijalnim sustavom. Provjerite je li Bluetooth® funkcija na telefonu uključena i postavite stanje uređaja na ”vidljiv”.

Više informacija o uključivanju stanja vidljivosti telefona potražite u knjižici uputstava telefona.

Ovisno o modelu vašeg telefona, potvrdite ili unesite kod za povezivanje Bluetooth® kako biste ga uparili s multimedijalnim sustavom.

Telefon može tražiti odobrenje za dijeljenje kontakata, zapisnika poziva i vaših medija.

Prihvatite dijeljenje kako biste dobili te informacije u multimedijalnom sustavu.

"Način rada za otkrivanje"

Kada multimedijalni sustav traži telefon, pritisnite tipku Način rada za otkrivanje kako bi se multimedijalni sustav učinio vidljivim drugim Bluetooth® uređajima tijekom ograničenog vremenskog razdoblja.

Popis kompatibilnih telefona potražite na web-mjestu https://easyconnect.renault.com.

Na glavnom izborniku multimedijalnog sustava;

- pritisnite “Telefon”. Na zaslonu se prikaže poruka koja vam predlaže uparivanje telefona;

- pritisnite “Da”. Multimedijalni će sustav početi tražiti telefone s uključenom Bluetooth® funkcijom u blizini;

- odaberite telefon na popisu.

- Odaberite funkcije koje želite upariti:

- funkcija slobodnih ruku 2: pristup imeniku, pozivanje i odgovaranje na pozive, pristup zapisniku poziva itd;

- funkcija medija 3: pristup vašoj glazbenoj kolekciji.

- Dotaknite “Da”.

Napomena: kontrolno svjetlo na ikoni funkcije označava da je ona uključena.

Vaš je telefon sada uparen s multimedijalnim sustavom.

Uparivanje novog telefona

Uparivanje novog telefona sa sustavom:

- uključite Bluetooth® povezivanje svojeg telefona i postavite njegov status na “vidljivo”;

- u glavnom izborniku multimedijalnog sustava pritisnite “Telefon”, “Postavke”, “Popis uparenih uređaja” pa “Dodaj uređaj” na dnu zaslona.

Na zaslonu se prikazuje poruka kojom se traži potvrda traženja uređaja.

- Potvrdite pritiskom na “Da”.

Multimedijalni će sustav početi tražiti telefone s uključenom Bluetooth® funkcijom u blizini;

- Odaberite telefon na popisu;

- odaberite funkcije koje želite upariti:

- Funkcija slobodnih ruku 2: pristup imeniku, pozivanje i odgovaranje na pozive, pristup dnevniku poziva itd.

- Funkcija medija 3: pristup vašoj glazbenoj kolekciji.

- Dotaknite “Da”.

Napomena: kontrolno svjetlo na ikoni funkcije označava da je ona uključena.

Vaš je telefon sada uparen s multimedijalnim sustavom.

Ovisno o modelu vašeg telefona, potvrdite ili unesite kod za povezivanje Bluetooth® kako biste ga uparili s multimedijalnim sustavom.

Telefon može tražiti odobrenje za dijeljenje kontakata, zapisnika poziva i vaših medija.

Prihvatite dijeljenje kako biste dobili te informacije u multimedijalnom sustavu.

Napomena; u multimedijalnom sustavu možete memorirati do šest telefona.

Istovremeno možete upariti dva telefona: jedan za multimediju i drugi za telefoniranje.

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Uklanjanje telefona iz multimedijalnog sustava:

- U glavnom izborniku odaberite “Telefon”, “Postavke” i zatim “Popis uređaja”.

- Na popisu uparenih telefona u izborniku “Popis uparenih uređaja” pritisnite tipku kontekstualnog izbornika i odaberite “Brisanje uređaja”;

- odaberite uređaje koje želite ukloniti s popisa telefona pa pritisnite tipku "Izbriši".

Napomena: ako želite ukloniti sve uparene telefone pritisnite tipku skočnog izbornika pa “Odaberi sve” i “Izbriši”.

Telefon

Kako upariti Android pametni telefon ?

Kako upariti iPhone ?

Kako upariti Windows Phone ?

Kako upariti drugi uređaj ?

Kako provesti uparivanje s Android telefona ?

Kako poništiti uparivanje ili izbrisati uređaj ?