Natrag na popis

UPARIVANJE, UKLANJANJE TELEFONA S POPISA UPARENIH UREĐAJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Telefon”

Na glavnom izborniku pritisnite “Telefon” ili pritisnite 1 prečac u bilo kojem izborniku. Ova funkcija omogućuje uparivanje telefona s multimedijalnim sustavom.

Napomena; ako niti jedan telefon nije spojen na multimedijalni sustav neki izbornici su isključeni.

Iz sigurnosnih razloga ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

Uparivanje prvog telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite Bluetooth® mobilnog telefona s multimedijalnim sustavom. Provjerite je li Bluetooth® funkcija na telefonu uključena i postavite stanje uređaja na “vidljiv”.

Više informacija o uključivanju stanja vidljivosti telefona potražite u knjižici uputstava telefona.

Ovisno o modelu vašeg telefona, potvrdite ili unesite kod za povezivanje Bluetooth® kako biste ga uparili s multimedijalnim sustavom.

Telefon može tražiti odobrenje za dijeljenje kontakata, zapisnika poziva i vaših medija.

Prihvatite dijeljenje kako biste dobili te informacije u multimedijalnom sustavu.

"Način rada za otkrivanje"

Kada multimedijalni sustav traži telefon, pritisnite tipku Način rada za otkrivanje kako bi se multimedijalni sustav učinio vidljivim drugim Bluetooth® uređajima tijekom ograničenog vremenskog razdoblja.

Popis kompatibilnih telefona potražite na web-mjestu www.renault-multimedia.com.

Na glavnom izborniku multimedijalnog sustava;

- pritisnite “Telefon”. Na zaslonu se prikaže poruka koja vam predlaže uparivanje telefona;

- pritisnite “Da”. Multimedijalni će sustav početi tražiti telefone s uključenom Bluetooth® funkcijom u blizini;

- odaberite telefon na popisu.

- Odaberite funkcije koje želite povezati:

- funkcija slobodnih ruku 2: pristup imeniku, pozivanje i odgovaranje na pozive, pristup zapisniku poziva itd;

- funkcija medija 3: pristup vašoj glazbenoj kolekciji.

- Dotaknite “Da”.

Napomena: kontrolno svjetlo na ikoni funkcije označava da je ona uključena.

Vaš je telefon sada uparen s multimedijalnim sustavom.

Uparivanje novog telefona

Uparivanje novog telefona sa sustavom:

- uključite Bluetooth® povezivanje svojeg telefona i postavite njegov status na “vidljivo”;

- u glavnom izborniku multimedijalnog sustava pritisnite “Telefon”, “Postavke”, “Popis uparenih uređaja” pa “Dodaj uređaj” na dnu zaslona.

Na zaslonu se prikazuje poruka kojom se traži potvrda traženja uređaja.

- Potvrdite pritiskom na “Da”.

Multimedijalni će sustav početi tražiti telefone s uključenom Bluetooth® funkcijom u blizini;

- Odaberite telefon na popisu;

- Odaberite funkcije koje želite upariti:

- Funkcija slobodnih ruku 2: pristup imeniku, pozivanje i odgovaranje na pozive, pristup dnevniku poziva itd.

- Funkcija medija 3: pristup vašoj glazbenoj kolekciji.

- Dotaknite “Da”.

Napomena: kontrolno svjetlo na ikoni funkcije označava da je ona uključena.

Vaš je telefon sada uparen s multimedijalnim sustavom.

Ovisno o modelu vašeg telefona, potvrdite ili unesite kod za povezivanje Bluetooth® kako biste ga uparili s multimedijalnim sustavom.

Telefon može tražiti odobrenje za dijeljenje kontakata, zapisnika poziva i vaših medija.

Prihvatite dijeljenje kako biste dobili te informacije u multimedijalnom sustavu.

Napomena; u multimedijalnom sustavu možete memorirati do šest telefona.

Istovremeno možete upariti dva telefona: jedan za multimediju i drugi za telefoniranje.

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Uklanjanje telefona iz multimedijalnog sustava:

- U glavnom izborniku odaberite “Telefon”, “Postavke” i zatim “Popis uređaja”.

- Na popisu uparenih telefona u izborniku “Popis uparenih uređaja” pritisnite tipku kontekstualnog izbornika i odaberite “Brisanje uređaja”;

- odaberite uređaje koje želite ukloniti s popisa telefona pa pritisnite tipku "Izbriši".

Napomena: ako želite ukloniti sve uparene telefone pritisnite tipku skočnog izbornika pa “Odaberi sve” i “Izbriši”.

Telefon

Kako upariti Android pametni telefon ?

Kako upariti iPhone ?

Kako upariti Windows Phone ?

Kako upariti drugi uređaj ?

Kako provesti uparivanje s Android telefona ?

Kako poništiti uparivanje ili izbrisati uređaj ?