Natrag na popis

UNOS ODREDIŠTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Navigacija”

Na početnom zaslonu pritisnite “Izbornik” pa zatim “Navigacija” za pristup sljedećim izbornicima:

- “Odredište”;

- “Plan puta”;

- “Pričanje prometa”;

- “Postavke mape”;

- “Postavke”.

Za više informacija o softveru sustava za navigaciju i verziji karti pritisnite gumb kontekstualnog izbornika na zaslonu izbornika “Navigacija”, a zatim “Verzija”.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku dostupnom u vašem multimedijalnom sustavu tako da pritisnete gumb skočnog izbornika na zaslonu izbornika “Navigacija”, a zatim “Korisnički priručnik”.

“Odredište”

U izborniku “Odredište” ponuđeni su vam različiti načini za unos odredišta:

“Adresa”

Ova rubrika omogućuje vam unos cijele ili dijela adrese: zemlja, grad, ulica i kućni broj.

Prilikom prve upotrebe, sustav će vas pitati da odaberete zemlju odredišta.

Unesite naziv traženog grada ili njegov poštanski broj pomoću numeričke tipkovnice.

Sustav će vam ponuditi nekoliko različitih naziva gradova.

- Pritisnite naziv grada koji se prikazuje za odabir izbora.

- Pristupite cjelovitom popisu koji odgovara vašem pretraživanju.

Napomena: numeričku tipkovnicu možete sakriti kako biste prikazali popis svih rezultata pritiskom na tipku 1.

- Odaberite željeni grad.

- Postupite na isti način za polja “Ulica” i “Kućni broj”.

Kada tijekom navođenja pokrenete pretraživanje novog odredišta, možete rezultat postaviti kao usputnu stanicu, novo odredište ili krajnje odredište.

Možete promijeniti vrstu tipkovnice multimedijalnog sustava ako pritisnete tipku 2 (“ABC”, “Qwerty”, “Qwertz” itd.).

Napomena; sustav posljednje unesene gradove čuva u memoriji. Možete izravno odabrati jedan od tih gradova.

Napomena; dopuštene su samo adrese koje se već nalaze u sustavu na digitalnom zemljovidu.

Napomena; prema zadanim postavkama, sustav prikazuje zemlju i grad koji odgovaraju posljednjem poznatom odredištu. Možete izravno unijeti naziv ulice ako se željeno odredište nalazi u istom gradu kao i posljednje uneseno odredište.

Upotreba glasovnog prepoznavanja za unos adrese

Na zaslonima “Odredište” i “Plan puta” pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje pa nakon zvučnog signala izgovorite grad, broj i/ili naziv ulice...

“Povijest”

Ovaj izbornik omogućuje odabir odredišta s popisa posljednjih korištenih adresa. Sustav automatski pohranjuje ove adrese u memoriju.

U izborniku “Navigacija”:

- odaberite “Odredište” pa “Povijest”.

- Odaberite adresu na popisu upamćenih odredišta za pokretanje navođenja.

Iz sigurnosnih razloga ove postupke izvršavajte dok je vozilo zaustavljeno.

“Zanimljiva točka”

Interesna točka (POI) je neka uslužna djelatnost, ustanova ili turističko odredište smješteno u blizini neke lokacije (polazne točke, grada odredišta, na putu...).

Interesne točke podijeljene su u kategorije: restorani, muzeji, parkirališta...

Odaberite “Odredište” u izborniku “Navigacija” pa “Zanimljiva točka” za odabir odredišta pomoću interesnih točaka.

“Brzo pretraživanje”

Prikazuje se popis na kojem možete pregledati sve interesne točke koje se nalaze na vašem planu puta (ako postoji) ili u blizini vašeg trenutačnog položaja. Pomoću tipkovnice možete filtrirati popis interesnih točaka. Odaberite interesne točke na popisu rezultata ili unesite, pomoću tipkovnice, naziv/vrstu interesne točke koju želite tražiti.

“Prilagođeno pretraž.”

Ova funkcija omogućuje traženje interesnih točaka u mjestu/gradu ili na ruti odabirom interesne točke na ponuđenom popisu ili njenim unosom pomoću tipkovnice.

Odaberite područje pretraživanja među sljedećim kategorijama:

- “U gradu”;

- “Blizu poslj. pozicije”;

- “Uz rutu” (ako je primjenjivo);

- “Oko odredišta” (ako je primjenjivo).

Nakon odabira područja pretraživanja na zaslonu se prikazuju dostupne interesne točke po kategorijama (“Sve”, “Zračna luka”, “Automobili”,...).

Odaberite jednu kategoriju.

Sve interesne točke iz te kategorije prikazuju se u području pretraživanja. Odaberite željenu interesnu točku za pokretanje navođenja.

Kategorije

(benzinska postaja/parkirališta/smještaj)

Interesne točke pretražujte odabirom kategorija iz izbornika “Zanimljiva točka”.

Na ovom zaslonu možete pokrenuti brzo pretraživanje pomoću četiri vrste unaprijed određenih interesnih točaka:

- “Benzinska crpka” na planu puta, ako postoji.

- “Parkiralište” u blizini odredišta, ako postoji.

- “Restoran” na planu puta, ako postoji.

- “Smještaj” u blizini odredišta, ako postoji.

Ako trenutačno nemate plan puta ili odredište, sustav pretražuje interesne točke u blizini vašeg trenutačnog položaja ili posljednjeg pohranjenog položaja.

“Adresar”

Možete memorirati adrese iz adresara i kasnije ih upotrebljavati kao odredišta. Stoga su vam na raspolaganju sljedeće informacije:

“Dom”

Ova rubrika omogućuje vam pokretanje navođenja prema vašoj kućnoj adresi.

Kada prvi puta odaberete “Dom” iz izbornika “Adresar”, sustav će od vas zatražiti da pohranite kućnu adresu odabirom “GPS položaja”, “Adresa”, “Zanimljiva točka” itd.

Odaberite željeni način unosa kućne adrese i potvrdite.

“Posao”

Ovaj izbornik omogućuje navođenje prema mjestu na kojem radite.

Kada prvi puta odaberete “Posao” iz izbornika “Adresar”, sustav će od vas zatražiti da pohranite adresu na kojoj radite odabirom “GPS” položaja, “Adresa”, “Zanimljiva točka” itd.

Odaberite na koji način želite unijeti adresu posla i potom potvrdite.

Napomena: za ponovno podešavanje kućne adrese ili adrese na kojoj radite, otvorite izbornik “Adresar”, s kontekstualnog izbornika odaberite “Mogućnosti”, a zatim odaberite “Ponovno podešavanje kućne adrese” ili “Ponovno podešavanje adrese na kojoj radite”.

“Koordinate”

Ova funkcija omogućuje određivanje odredišta pomoću koordinata (zemljopisna širina i duljina).

“Traži na karti”

Ova funkcija omogućuje određivanje odredišta pomoću točke koje ste odabrali na zemljovidu.

Iz izbornika “Navigacija” odaberite “Odredište” te potom “Traži na karti”;

Pomičite se po zemljovidu kako biste postavili klizač na odredište, a zatim potvrdite pritiskom na “Gotovo”: sustav izračunava plan puta.

Kontekstualni izbornik 4

Odaberite odredište kao što je prethodno opisano, a zatim pritisnite 4 za pristup sljedećim funkcijama:

- “Mjesta u blizini pokaziv.”;

- “Dodaj u adresar”;

- “Vijesti”.

“Mjesta u blizini pokaziv.”

Ova funkcija omogućuje pronalazak interesnih točaka oko odabranog položaja. Možete pretraživati, filtrirati, sortirati te prikazati sve rezultate koje je sustav pronašao na zemljovidu.

“Dodaj u adresar”

Ova funkcija omogućuje memoriranje odabranog položaja u adresaru.

“Vijesti”

Ova funkcija omogućuje pronalaženje detalja (adrese, zemljopisne duljine i širine) o odabranom položaju.

Potvrdite odredište

Nakon unosa informacija koje se odnose na odredište, sustav prikazuje sažetak plana puta za potvrdu. Pritisnite Gotovo na dnu zaslona za potvrdu. Sustav će provesti izračun.

Napomena; kriterije za izračun možete mijenjati u parametrima plana puta.

Po završetku izračuna sustav prikazuje sažetak za navigaciju.

Napomena: ako ne dodirnete zaslon, ova stranici zatvorit će se nakon deset sekundi, a navođenje će započeti automatski ako nema ograničenja na vašoj trasi puta.

Za potvrđivanje odredišta i uključivanje navođenja pritisnite tipku “Kreni”.

Napomena: svoje odredište možete promijeniti tijekom vožnje putem izbornika “Odredište” 3.

Iz sigurnosnih razloga ove postupke izvršavajte dok je vozilo zaustavljeno.

Sažetak plana puta

Zaslon je podijeljen na dva područja:

- Područje 5 pokazuje primijenjenu metodu izračuna;

- područje putovanja 6 pokazuje sažetak plana puta (udaljenost, trajanje puta, promet i ograničenja koja utječu na putovanje).

Za pokretanje navođenja do odredišta pritisnite gumb “Kreni” pri dnu zaslona.

Kontekstualni izbornik 7

Pritisnite gumb 7 na skočnom izborniku za pristup sljedećim izbornicima:

- “Alternativne rute”;

- “Plan puta”;

- “Opcije rute”;

- “Dodaj rutu u adresar”.

“Alternativne rute”

Ova opcije omogućuje promjenu načina izračuna plana puta između tri sljedeća prijedloga (na desnoj strani zaslona):

- “Brzo”;

- «Ekonomični»;

- «Kratko».

“Plan puta”

Na gornjem dijelu zaslona nalaze se tri kartice (“Normalno”, “Popis cesta” i “Sažetak”) koje vam omogućuju pregled cijele rute do vašeg odredišta.

“Opcije rute”

“Metoda planiranja rute”

Ova funkcija omogućuje izmjenu načina izračuna plana puta. Odabirom načina izračuna plana puta taj način izračuna određujete kao zadani za vaša buduća odredišta.

Kako biste upoznali različite načine izračuna plana puta pogledajte poglavlje “Postavke mape”.

Omiljene postavke plana puta

Omiljene postavke plana puta su ograničenja koja utječu na izračun plana puta. Dodatne informacije potražite u poglavlju “Postavke mape”.

“Alternativne rute”

Ova funkcija omogućuje dodavanje rute prethodno dodane u imenik u multimedijalnom sustavu.

Jamstvo aktualiziranja karte

Nakon isporuke novog vozila ažuriranja kartografije su vam kroz određeno razdoblje besplatna. Po isteku tog roka ažuriranja se naplaćuju.

Za više informacija potražite savjet Predstavnika marke.

Ažuriranja se redovito objavljuju, posebice za zemljovide. U nekim slučajevima može se dogoditi da se ceste mijenjaju i da zemljovid još nije ažuriran.

Navigacija

Kako programirati rutu u navigaciji ?