Natrag na popis

STANJE U PROMETU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz stanja na cesti

Sustav za navigaciju pokazuje prometne nezgode na mapi:

- po boji: od zelene do crvene ovisno o prometnim uvjetima, i crno za zatvorene ceste;

- prikazivanjem prometnih ikona.

Ikona o stanju u prometu prikazuje se na zaslonu za navigaciju prilikom najave prometnih događaja. Kada se na vašoj ruti dogodi neka nezgoda, ikona prikazuje vrstu te nezgode.

Sažetak prometnog događaja

Pritisnite ikonu “Pričanje prometa” za prikaz sažetka bilo kojih događaja prisutnih na vašoj ruti.

Popis prometnih događaja

Pritisnite ”Popis događaja” na zaslonu sa sažetkom događaja kako biste vidjeli sve događaje koji mogu utjecati na vašu rutu. Odaberite kategoriju koja vas zanima.

Detalji o prometnom događaju

Pritisnite jedan od elemenata s popisa kako biste vidjeli detalje i prikazali dio dotične rute na zemljovidu.

Odaberite “Više” za prikaz aktualnih uvjeta u prometu na zemljovidu.

Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

Izbornik “Pričanje prometa”

Na početnom zaslonu pritisnite ”Izbornik” > ”Navigacija” > ”Promet” za pristup ažuriranim informacijama o stanju na cestama.

Funkcija “Promet” koristi informacijsku uslugu TMC (Traffic Message Channel) na frekvencijskom pojasu FM ili prima informacije putem interneta. Ova usluga pruža informacije o prometnim nezgodama navođenjem točaka na karti i pokriva glavne rute.

Parametri za uslugu informacija o stanju u prometu

Pritisnite tipku kontekstualnog izbornika pa “Postavke stanja u prometu” za pristup sljedećim postavkama:

“Pričanje prometa”

Odaberite pretplatu na “TomTom Traffic” za primanje mrežnih informacija u prometu u stvarnom vremenu. Usluga se češće ažurira (približno svake dvije minute) i uključuje glavne i sporedne ceste.

Po isteku razdoblja pretplate, na zaslonu vašeg multimedijalnog sustava prikazuje se poruka upozorenja. Pretplatu naknadno možete produžiti.

Ako ne želite produljiti pretplatu, možete koristiti informacijsku uslugu TMC (ova usluga pruža manje učestala ažuriranja stanja u prometu). U tom slučaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju na R-Link Store pomoću multimedijalnog sustava.

“Obilazak”

Uključite ovu opciju kako biste sustavu za navigaciju omogućili da podatke o prometu upotrebljava za izračun plana puta u stvarnom vremenu.

Ako događaji ometaju vaš plan puta, navigacijski sustav može predložiti zaobilaznu rutu za svaki događaj pojedinačno ili za sve događaje te može predložiti i da se ruta ne preusmjerava oko događaja.

“Vrste događaja”

Odaberite ovu opciju za otvaranje popisa događaja u prometu. Za svaku vrstu događaja:

- “Razmislite o događaju”: uključivanjem ove funkcije sustav uzima u obzir nezgodu kako bi se pripremili na moguću promjenu rute.

- “Vidljivo”: uključivanjem ove funkcije ranije odabrana nezgoda postaje vidljiva na putanji rute.

Napomena: opcije navedene iznad dostupne su samo ako je uključena funkcija “Promet”.

Raspoloživost usluga “Pričanje prometa” može se razlikovati.