Natrag na popis

SLUŠANJE RADIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Multimedija”

Na glavnom izborniku pritisnite “Multimedija”, a zatim “Autoradio” ili prečac 1 u bilo kojem izborniku.

“Autoradio”

Odabir valne duljine

Odaberite “FM”, “AM” ili “DR” (usluge digitalnog radija) pritiskom na “Frekvencijski pojas” na multimedijalnom zaslonu.

Valnu duljinu možete odabrati i putem gumba među komandama na kolu upravljača.

Možete odabrati upamćene radijske postaje koristeći komandu na kolu upravljača.

« AM »

Odabir radijske postaje AM

Postoje različiti načini odabira radijskih postaja. Nakon što odaberete “AM” odaberite željeni način rada pritiskom na karticu 2 ili 3.

Moguća su dva načina pretraživanja:

- način “Frequencies” (kartica 3);

- način “Odabrano” (kartica 2).

« FM »

Odabir radijske postaje FM

Postoje različiti načini odabira radijskih postaja. Nakon odabira “FM” odaberite željeni način rada pritiskom na karticu 23 ili 4. Na raspolaganju su tri načina pretraživanja:

- način “Frequencies” (kartica 3);

- način “Postaje” (kartica 4);

- način “Odabrano” (kartica 2).

način rada “Frequencies”

Ovaj način rada omogućuje ručno ili automatsko traženje postaja pretraživanjem odabranog frekvencijskog raspona.

Za pretraživanje frekvencijskog raspona, na raspolaganju su vam dvije mogućnosti:

- ručno pretraživanje: ručno pretražujte frekvencijske raspone uzastopnim brzim pritiskanjem područja frekvencije 5 ili pritiskom na tipku 6;

- automatsko pretraživanje: pomičite se prema naprijed ili nazad do sljedeće postaje pritiskom na 7.

Način rada “Postaje” (samo FM)

Ovaj način rada omogućuje traženje postaje čiji naziv znate na abecednom popisu. Moguće je pregledati do 50 dostupnih radijskih postaja.

Brzo pretražite popis za prikaz svih radijskih postaja. Čuje se radijska postaja 8 na kojoj ste se zaustavili. Možete pritisnuti i neku radijsku postaju na popisu.

Ako radijske postaje ne upotrebljavaju sustav RDS ili ako se vozilo nalazi u području gdje je radijski prijem loš, naziv postaja neće se prikazati na zaslonu. Navedena je samo njihova frekvencija i poredana na početku popisa.

“Spremi kao odabrano”

Ova funkcija omogućuje memoriranje postaje koju trenutačno slušate. Za to:

- Dok je u način rada “Frequencies” ili “Postaje”, pritisnite 10, a zatim “Spremi kao odabrano” i odaberite utor 9.

Ili

- u načinu rada “Odabrano” pritisnite i držite jednu od tipki 9 sve dok ne začujete zvučni signal i prikaže se poruka pri vrhu zaslona.

Možete memorirati do dvanaest radijskih postaja za svaku valnu duljinu.

način rada “Odabrano”

Ovaj način rada omogućuje pristup prethodno upamćenim radijskim postajama. Za više informacija pogledajte članak “Memoriranje postaje” u ovom poglavlju.

Pritisnite jednu od tipku 9 (numeriranih od 1 do 12) za odabir postaje koju želite slušati.

Kontekstualni izbornik 9

Ovisno o odabranoj valnoj duljini (AM ili FM) i uključenom načinu rada, pritiskom na 10 možete:

- “Promjena izvora”;

- “Spremi kao odabrano”;

- pristupiti značajkama “Postavke” autoradija;

- pristupiti “Postavke za zvuk”.

“Promjena izvora”

Ova funkcija omogućuje promjenu audio izvora (“Autoradio”, “USB”, “AUX”,...).

Audio izvor možete promijeniti pomoću komande na kolu upravljača.

Možete odabrati upamćene radijske postaje koristeći komandu na kolu upravljača.

“Postavke”

Iz ovog izbornika možete uključiti ili isključiti sljedeće elemente:

- « AM » ;

- “Tekst putem radija”;

- “Regija”;

- “TA / I-Traffic”.

« AM »

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje frekvencijskog pojasa “AM”.

“Tekst putem radija”

(Tekstualne informacije)

Neke FM radijske postaje emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji se sluša (npr.: naziv pjesme).

Napomena; ove informacije dostupne su samo na određenim radijskim postajama.

“Regija”

Kada je funkcija ”Regija” uključena, ako razina signala sprečava praćenje frekvencije koja je trenutačno u uporabi, radio će se samo prebaciti na novu frekvenciju koja emitira isti program.

Kada je funkcija “Regija” isključena, ako razina signala sprječava praćenje frekvencije koja je trenutačno u upotrebi, radio će se samo prebaciti na novu frekvenciju koja može emitirati regionalne varijacije.

“TA / I-Traffic”

(Informacije o stanju u prometu)

Ovisno o zemlji, kada je ova funkcija uključena vaš audio sustav omogućuje automatsko slušanje informacija o stanju u prometu od trenutka kada se emitiraju na određenim FM radijskim postajama.

Morate odabrati radijsku postaju koja prenosi informacije o stanju u prometu.

Napomena: ako je trenutačno u upotrebi neki drugi izvor zvuka (USB, Bluetooth), isti će se automatski prekinuti kada stigne bilo koja stavka ili informacija o stanju o prometu.

“Postavke za zvuk”

Ova funkcija omogućuje podešavanje ravnoteže zvuka i povećanje ili smanjenje vrijednost niskih i visokih tonova. Dodatne informacije potražite u poglavlju “Postavke multimedijalnog sustava”.

« DR »

Odabir radijske postaje DR

(digitalni zemaljski radio)

Digitalni radio nudi veći broj radijskih postaja, bolju kvalitetu zvuka i dodatne informacije.

Postoje različiti načini odabira radijskih postaja. Nakon odabira “DR” odaberite željeni način rada pritiskom na jednu od dostupnih kartica:

- način rada “Kanali” 11;

- način rada “Postaje” 12;

- način rada “Odabrano” 13.

način rada “Kanali”

Ovaj način rada omogućuje ručno traženje postaja pretraživanjem pritiskom na jedan od gumba 15.

Način rada “Postaje” i “Odabrano”

Pogledajte informacije u ovom poglavlju koje se odnose na način rada “Postaje” i na način rada “Odabrano”.

Kontekstualni izbornik 14

Ovisno o odabranom načinu rada pritisnite 14 za:

- pristupiti “Interaktivna usluga”:

- “Promjena izvora” (Radio, USB itd.);

- “Spremi kao odabrano”;

- “Ažuriranje popisa”;

- pristupite opciji “Postavke” ili “Multimedijalne postavke” načina rada DR.

“Interaktivna usluga”

Pritisnite 14 i zatim “Interaktivna usluga” za:

- pristupiti “EPG”:

- pristupiti “Slajdovi”:

- pristupiti “Grafička usluga”.

”EPG” (EPG)

Ovaj izbornik omogućuje pregled rešetkastog prikaza programa radija DR (digitalni zemaljski radio).

“Grafička usluga”

Upotrijebite ovaj izbornik za pregledavanje web-mjesta postaje koja vam je trenutačno podešena.

Možete odabrati upamćene radijske postaje koristeći komandu na kolu upravljača.

Iz sigurnosnih razloga, ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

“Slajdovi”

Upotrijebite ovaj izbornik za prikaz slika koje pruža postaja u obliku dijaprojekcije.

Tom izborniku možete pristupiti i pritiskom na 16.

Napomena: dijaprojekcija 16 se prikazuje ako je funkcija “Vremenski pomak” (kontrola smjera) deaktivirana.

“Promjena izvora”

Ova funkcija omogućuje promjenu audio izvora (”Autoradio”, ”USB”, ”AUX”,...).

Memoriranje postaje

U načinu rada “Kanali” ili “Postaje”, pritisnite 14 pa zatim “Spremi kao odabrano”.

Možete pritisnuti i jednu od tipki za memoriranje radijskih postaja i držati tako sve dok ne začujete zvučni signal.

Možete memorirati do dvanaest radijskih postaja za svaku valnu duljinu.

“Ažuriranje popisa”

Odaberite ovaj izbornik za ažuriranje popisa radijskih postaja.

Audio izvor možete promijeniti pomoću komande na kolu upravljača.

“Postavke”

Dok je u načinu rada “Kanali”, “Postaje” ili “Odabrano”, pritisnite 14, a zatim “Postavke” kako biste pristupili postavkama digitalnog radija. Iz postavki možete uključiti ili isključiti sljedeće elemente:

- “Tekst putem radija”;

- “Istodobno emitiranje”;

- “Vremenski pomak”;

- “TA / I-Traffic”;

- “I-Announcement”.

“Tekst putem radija”

(tekstualne informacije)

Neke digitalne radijske postaje emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji slušate (primjerice, naziv pjesme).

Napomena; ove informacije dostupne su samo na određenim radijskim postajama.

“Istodobno emitiranje”

Kad se aktivira ova funkcija i ako je prijem digitalne FM stanice koja trenutačno reproducira sadržaj loš, audio sustav će se automatski prebaciti u analognu verziju.

Audio sustav će se automatski ponovno povezati s istom digitalnom postajom FM čim prijem bude dostupan.

Napomena: ova je funkcija raspoloživa samo ako stanica ima i FM i DAB verziju.

“Vremenski pomak”

(kontrola smjera)

Ova funkcija omogućuje slušanje radijske postaje pomoću trake za prikaz informacija 18.

Pritisnite 17 za pauziranje audio sustava i započnite s pohranjivanjem radijske postaje koju trenutačno slušate. Pritisnite “” za pokretanje reprodukcije pohranjene radijske postaje. Nakon reprodukcije možete upotrebljavati traku za prikaz informacija 18 za ponovno slušanje.

Napomena; pritisnite “Live” ili pričekajte da traka za prikaz informacija dođe do kraja hoda kako biste se vratili na izravno slušanje radijske postaje.

“TA / I-Traffic”

(informacije o stanju u prometu)

Ovisno o zemlji ta funkcija omogućuje audio sustavu automatski prijem informacija o stanju u prometu koje se emitiraju na pojedinim postajama digitalnog radija.

“I-Announcement”

Pritisnite “I-Announcement”, a zatim uključite ili isključite dolje navedene obavijesti. Za svaku uključenu obavijest vaš audio sustav omogućuje automatski prijem informacija od trenutka njihovog emitiranja na određenim postajama digitalnog radija:

- “Vijesti iz prometa”;

- “Upozorenje”;

- “Vijesti”;

- “Vrijeme”;

- “Događaj”;

- “Poseban događaj”;

- “Informacije radija”;

- “Sport”;

- “Financije”.

Multimedija

Kako koristiti upravljanje glasom za odabir radio stanice ?