Natrag na popis

POVEZIVANJE, ODSPAJANJE TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Povezivanje telefona

Nijedan telefon ne može se povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruka ako prethodno s njim nije uparen. Više informacija potražite u poglavlju “Uparivanje telefona/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja”.

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom u načinu rada slobodne ruke kako bi koristili sve njegove funkcije.

Automatsko povezivanje

Od pokretanja multimedijalnog sustava sustav telefoniranja u načinu rada slobodne ruke traži uparene telefone s uključenim Bluetooth® uređajem u blizini. Sustav automatski prenosi podatke zadnjeg povezanog telefona (direktorij telefona, SMS poruke, itd.).

Napomena: ako je tijekom povezivanja telefona u tijeku poziv, on se automatski prebacuje na zvučnike vozila.

Napomena: kada se vaš telefon automatski poveže s multimedijalnim sustavom, preuzimanja podataka (telefonski imenik, SMS poruke, itd.) bit će omogućeno samo ako ste prethodno prilikom uparivanja telefona s multimedijalnim sustavom dozvolili dijeljenje podataka. Više informacija potražite u poglavlju ”Uparivanje i rasparivanje telefona”.

Ručno povezivanje

Za povezivanje Bluetooth® telefona na multimedijalni sustav pritisnite prečac 1 u bilo kojem izborniku. Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Odaberite telefon koji želite povezati i provjerite je li Bluetooth® uključen.

Mijenjanje povezanog telefona

Za promjenu povezanog telefona prethodno trebate imati više uparenih telefona.

- U glavnom izborniku odaberite “Telefon”, “Postavke” te “Popis uparenih uređaja”;

- Pritisnite telefon koji želite povezati.

Prikazat će se popis već uparenih telefona.

Popis kompatibilnih telefona potražite na web-mjestu https://easyconnect.renault.com.

Dozvolite dijeljenje podataka.

Napomena: za pristup funkcijama vašeg telefona i funkcijama multimedije putem multimedijalnog sustava R-Link 2, morate odobriti dijeljenje podataka s vašeg telefona.

Na izborniku “Telefon” vašeg multimedijalnog sustava, pritisnite “Postavke”, a zatim “Popis uparenih uređaja”. Prikazat će se popis već uparenih telefona.

- Odaberite funkcije koje želite povezati:

- funkcija slobodnih ruku 2: pristup imeniku, pozivanje i odgovaranje na pozive, pristup zapisniku poziva itd;

- funkcija medija 3: pristup vašoj glazbenoj kolekciji.

Napomena; kontrolno svjetlo na ikoni funkcije označava da je ona uključena.

Napomena; nekim telefonima može se dozvoliti automatsko prebacivanje podataka.

Odspajanje telefona

U izborniku ”Telefon” pritisnite ”Postavke”, zatim ”Popis uparenih uređaja”.

Pritisnite gumbe 2 i/ili 3 za isključivanje kontrolnih svjetala i isključivanje funkcije telefoniranja i multimedije. Vaš je telefon odspojen čim se ugase kontrolna svjetla.

I isključivanje telefona uzrokuje njegovo odspajanje s multimedijalnog sustava.

Napomena: ako je u trenutku odspajanja poziv u tijeku, razgovor će automatski biti prebačen na vaš telefon.

Kako poništiti uparivanje ili izbrisati uređaj ?