Natrag na popis

POMOĆ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Pomoć u vožnji”

Na početnom zaslonu pritisnite “Izbornik”, “Vozilo” pa zatim “Pomoć u vožnji” za pristup sljedećim elementima:

- “Upoz. za napušt. trake”;

- “Pomoć za ostajanje u traci”;

- “Post.upoz.za napuš.trake”;

- “Postavke pomoći za ostajanje u traci”;

- “Upozorenje za udaljenost”;

- “Upozorenje za sudar”;

- “Upozorenje za slijepu točku”;

- “Postavke upozorenja za brzinu”;

- “Kontrola vuče”;

- “Automatska duga svjetla”.

“Upozorenje za napuštanje trake”

Ovaj sustav upozorava vozača u slučaju nehotičnog prelaska pune ili isprekidane crte. Više informacija potražite u knjižici uputstava vozila.

Za uključivanje odaberite ili “On”.

“Pomoć za ostajanje u traci”

Ovaj sustav upozorava vozača kada nehotice prijeđe punu ili isprekidanu crtu i uključuje korektivne mjere na upravljačkom mehanizmu i putanji vašeg vozila. Više informacija potražite u knjižici uputstava vozila.

Za uključivanje odaberite “”.

Iz sigurnosnih razloga, ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

“Post.upoz.za napuš.trake”

Pritisnite ovaj izbornik za podešavanje glasnoće i osjetljivosti upozorenja na izlazak iz prometnog traka.

- “Glasnoća”: pritisnite “+” ili “-” za podešavanje glasnoće (pet razina).

- “Osjetljivost”: odaberite “Niska”, “Srednja” ili “Visoka” za podešavanje osjetljivosti upozorenja.

Napomena: ako je “Upoz. za napušt. trake” na “OFF”,”Post.upoz.za napuš.trake” funkcija prikazuje se sivo i ne možete joj pristupiti.

“Postavke pomoći za ostajanje u traci”

Odaberite ovaj izbornik za podešavanje jačine vibracije upravljača i osjetljivosti upozorenja na izlazak iz prometnog traka.

- “Vibriranje”: odaberite “Niska”,”Srednja” ili “Visoka” za podešavanje jačine vibracije.

- “Osjetljivost”: odaberite “Niska”, “Srednja” ili “Visoka” za podešavanje osjetljivosti upozorenja.

Napomena: ako je funkcija “Pomoć za ostajanje u traci” deaktivirana, izbornik “Postavke pomoći za ostajanje u traci” prikazuje se sivo i ne možete mu pristupiti.

“Upozorenje za udaljenost”

Ovaj sustav upozorava vozača kada se njegovo vozilo nalazi preblizu drugom vozilu. Odaberite “On” za uključenje sustava. Dodatne informacije potražite u knjižici uputa vozila.

“Upozorenje za sudar”

Ovaj sustav upozorava vozača u slučaju opasnosti od sudara. Odaberite “On” za uključenje sustava. Više informacija potražite u knjižici uputstava vozila.

“Upozorenje za slijepu točku”

Ovaj sustav upozorava vozača kada se drugo vozilo nalazi u njegovom mrtvom kutu. Odaberite “On” za uključenje sustava. Više informacija potražite u knjižici uputstava vozila.

Iz sigurnosnih razloga, ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

“Postavke upozorenja za brzinu”

“Upozorenje za brzinu”

Sustav otkriva sva eventualna prekoračenja brzine i upozorava vozača na instrumentnoj ploči. Odaberite “On” za uključenje sustava. Više informacija potražite u knjižici uputstava vozila.

“Zvučno upozorenje na prekomjernu brzinu”

U slučaju prekoračenja ograničenja brzine sustav upozorava vozača pomoću zvučnog signala. Odaberite “On” za uključenje sustava.

Napomena: upozorenja za prekoračenu brzinu i zvučno upozorenje za prekoračenu brzinu ne možete uključiti ako je upozorenje za ograničenu brzinu isključeno.

“Riskantno područje”

Ovaj sustav upozorava vozača na instrumentnoj ploči o ulasku u područje kontrole brzine ili područje velike opasnosti. Odaberite “On” za uključenje sustava.

Napomena: ako je isključeno “Upozorenje o brzini” automatski se isključuje funkcija “Riskantno područje”.

“Kontrola vuče”

Ovaj vam sustav pomaže pri sprječavanju proklizavanja pogonskih kotača i omogućuje bolju kontrolu nad vozilom pri ubrzavanju ili usporavanju. Možete odabrati između sljedećih načina rada:

- “Autom.”;

- “Stručno”.

Više informacija potražite u knjižici uputstava vozila.

“Automatska duga svjetla”

Ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla. Dodatne informacije potražite u knjižici uputa vozila.

Ponovno početno podešavanje

Za ponovno početno podešavanje odabira pritisnite 1 pa zatim “Ponovno postavljanje”.