Natrag na popis

PODEŠAVANJA SUSTAVA ZA NAVIGACIJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Postavke”

U izborniku “Navigacija” pritisnite “Postavke”, a zatim odaberite potkategoriju koju želite promijeniti:

- “Zvukovi i upozorenja”;

- “Opcije rute”;

- ”Postavke prometa”;

- «Postavke karte»;

- “Navodeće postavke”.

“Zvukovi i upozorenja”

Ovaj izbornik omogućuje određivanje umjetnog glasa u multimedijalnom sustavu, različitih zvukova i upozorenja sustava za navigaciju.

“Glas navigacije”

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje sljedećih parametara:

- odabir umjetnog glasa;

- podešavanje umjetnog glasa;

- odabir jezika umjetnog glasa;

- pojedinosti poslanih glasovnih informacija (minimalne, standardne ili detaljne, itd.);

- vrsta glasa koji se koristi (ženski ili muški).

Napomena: postavka odabrane vrste glasa primjenjuje se na navigaciju, prepoznavanje glasa i aplikacije.

“Postavke točke alarmiranja”

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje ili isključivanje različitih sigurnosnih upozorenja i njihovo podešavanje kako bi se mogao aktivirati zvučni i/ili vizualni alarm u slučaju prilaženja određenim lokacijama, primjerice školama, pružnim prijelazima opasnim područjima itd.

Sustav za navigaciju možete programirati tako da na zemljovidu prikazuje te točke povećanog opreza i da vas zvučni signalom upozori kada se približite nekom od tih područja.

Za neka od tik područja postoji zakonski propisano ili dogovoreno ograničenje brzine. Zvučni signal može se razlikovati kada vozite brzinom manjom od ograničenja i kada je prekoračite.

Odaberite želite li primiti upozorenje prilikom približavanja područjima povećanog opreza ili samo kada vozite prekomjernom brzinom.

“Alarmi znakova upozorenja”

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje ili isključivanje upozorenja na različite znakove na cesti. Uključite ovu funkciju kako bi sustav javio kada se približavate određenim dijelovima ceste (prepreke, oštri zavoji, križanja itd.) prikazom cestovnih na zaslonu karte. Za svaku kategoriju signala upozorenja odredite u kojem obliku (zvučnom i/ili vizualnom) te na kojoj udaljenosti od opasnosti želite prikaz upozorenja.

“Upozorenja rute”

Ovaj izbornik omogućuje vam uključiti ili isključiti upozorenja na vašoj ruti, primjerice za pješačke zone, nedostupna područja ili područja za koja trebate posebna dopuštenja za ulaz.

Za ponovno početno podešavanje i vraćanje parametara na zadane vrijednosti, pritisnite gumb kontekstualnog izbornika i zatim “Ponovno postavljanje”.

U nekim zemljama, uključivanje opcije upozorenja na radarske kontrole nije dopuštena i protuzakonita je.

“Opcije rute”

“Metoda planiranja rute”

Ova funkcija omogućuje promjenu načinu izračuna trenutačnog plana puta i njegov ponovni izračun ako je potrebno. Odabirom vrste putanje rute, određujete i zadani način izračuna rute za sljedeće izračune.

Kako biste upoznali različite načine izračuna plana puta pogledajte poglavlje “Postavke mape”.

Omiljene postavke plana puta

Omiljene postavke plana puta su ograničenja koja utječu na izračun plana puta. Dodatne informacije potražite u poglavlju “Postavke mape”.

Parametri za uslugu informacija o stanju u prometu

Ovaj izbornik omogućuje:

- uključivanje/isključivanje informacija o stanju u prometu;

- konfiguriranje zaobilaznih ruta oko događaja (navigacijski sustav izračunava novu rutu);

- odabir vrste događaja i njegov prikaz na karti.

Dodatne informacije potražite u poglavlju ”Promet”.

Napomena: raspoloživost usluga “Pričanje prometa” može se razlikovati.

«Parametri zemljovida»

Ova funkcija omogućuje vam podešavanje prikaza karte, perspektive karte itd. Za više informacija pogledajte poglavlje “Postavke mape”.

Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

“Navodeće postavke”

Ovaj izbornik omogućuje prikaz informacija koje se odnose na vašem plana puta na zaslonu za navigaciju.

“Polja podataka”

Polja s podacima smještena u kutu na zaslonu za navigaciju mogu se korisnički prilagođavati. Odaberite tu opciju i vrijednosti koje želite vidjeti. Vrijednosti mogu biti različite, ovisno o tome pratite li neki određeni plan puta ili se krećete bez zadanog odredišta. Možete odabrati prikaz preostale udaljenost do odredišta/sljedeće etape, vrijeme preostalo do dolaska na odredište/sljedeću etapu ili predviđeno vrijeme dolaska na odredište/sljedeću etapu.

“Tunelski pogled”

Kada uđete u tunel, ceste i građevine na površini mogu predstavljati smetnju. Ova funkcija omogućuje generički prikaz tunela umjesto zemljovida. Prikazuju se i slika tunela gledano odozgo i preostala udaljenost do izlaska iz tunela.

“Prometni znak”

Uvijek kada su dostupne, važne informacije, slične onima koje se nalaze na pravim signalizacijskim znakovima, prikazuju se na gornjem dijelu zemljovida. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

“Pregled raskršća”

Ako se približite izlazu s autoceste ili složenom raskršću i potrebne informacije postoje, prikaz zemljovida bit će zamijenjen prikazom izlaza3D. Možete uključiti tu funkciju ili zadržati standardni prikaz tijekom cijelog plana puta.

Za ponovno početno podešavanje i vraćanje parametara na zadane vrijednosti, pritisnite gumb kontekstualnog izbornika i zatim “Ponovno postavljanje”.

Iz sigurnosnih razloga, ove zahvate vršite dok je vozilo zaustavljeno.

Kako promijeniti zaslon iz načina 2D u 3D ?