Natrag na popis

PLAN PUTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Plan puta”

Na početnom zaslonu pritisnite ”Izbornik” > ”Navigacija” > ”NAV” > ”Ruta” za pristup sljedećim izbornicima:

- “Uredi rutu”;

- “Poništi rutu”;

- “Promet na ruti”;

- “Izbjeći”;

- “Pregled”;

- “Opcije rute”.

Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

”Uredi rutu”

Napomena: ovaj je izbornik dostupan ako je plan puta pohranjen. Ako nema spremljenih ruta, možete stvoriti novu rutu odabirom funkcije “Nova ruta”.

Određivanje polazišne točke

Za određivanje polazišne točke puta pritisnite 1, “Postavi početnu točku”, a zatim “Postavljanje nove točke”.

To mjesto odredite na isti način na koji ste unijeli odredište. Prema zadanim postavkama, polazna je točka vaš trenutačni GPS položaj.

Nakon što postavite početni položaj, možete simulirati rutu kojom ćete krenuti do odredišta. Pritisnite gumb ”Kreni”. Nakon planiranja rute, na skočnom izborniku pritisnite mogućnost “Simuliraj plan puta”.

Dodavanje odredišta

Za određivanje novog odredišta pritisnite 3 i unesite ovo odredište. Možete odabrati interesnu točku (POI) na prethodno opisani način.

Dodavanje etape

Pritisnite 4 između polazišne točke i završne točka kako biste umetnuli dodatne točke putovanja na vašoj ruti (npr. ako želite putovati preko određene lokacije kako biste pokupili još nekoga). To mjesto odredite na isti način na koji ste unijeli odredište. Sustav izračunava novi plan puta koji prolazi odabranim točkama putovanja prije dolaska do odredišta.

Kontekstualni izbornik 2

Kontekstualni izbornik 2 omogućuje pristup sljedećim funkcijama:

- ”Odaberi i izbriši”: upotrijebite ovu funkciju za brisanje određenih faza vašeg plana puta ili cijelog plana puta;

- “Prerasporedi”: možete ručno reorganizirati popis etapa.

Kako biste potvrdili svoju rutu, pritisnite “Kreni” na dnu zaslona. Sustav izračuna novu rutu i tad započinje navođenje sustava navigacije.

”Odustani od rute”

Odaberite ovu funkciju za prekidanje navođenja u tijeku.

”Promet na ruti”

Ova funkcija omogućuje prikaz karte prometa u toku rute.

”Izbjeći”

Za izbjegavanje dijelova rute (npr. u slučaju zastoja u prometu na koje sustav nije upozorio) odaberite “Izbjeći” u izborniku “Plan puta”.

Možete odabrati izbjegavanje sljedećih dijelova:

- ”Izbjegavaj posebne dionice”: kako biste izbjegli određene vrste cesta na planu puta. Možete, primjerice, izbjeći neki određeni dio autoceste ili prijevoz trajektom;

- ”Odsjek navigacijske rute”: kako biste naveli željenu udaljenost na kojoj želite spremljenu rutu izbjeći. Na zaslonu se prikazuje udaljenost, izbjegnuto područje plana puta i obilazak na zemljovidu. Na gornjem dijelu zaslona prikazuje se promjena procijenjene udaljenosti i trajanja plana puta u odnosu na početni plan puta.

- ”Izbjegavaj određene ceste”: kako biste izbjegli neku cestu na planu puta. Primjerice, možete izbjeći cestu na kojoj će promet biti gust, a o čemu vas sustav za emitiranje informacija o stanju u prometu nije prethodno obavijestio;

- ”Obnovi izvornu rutu”: kako biste poništili obilaske koje ste prethodno odredili.

U svakom slučaju prikazuje se zaslon za navigaciju na kojem možete vidjeti izbjegnuti dio, obilazak i procijenjenu razliku duljine i trajanja u odnosu na početno izračunati plan puta.

Za potvrdu odabira pritisnite ”Prihvati”.

”Pregled”

Pregled plana puta možete prikazati pritiskom na mogućnost ”Pregled” u izborniku ”Ruta” ili nakon odabira odredišta i izračuna rute. Multimedijalni sustav prikazuje podatke o vašem putovanju (udaljenost, vrijeme putovanja, vrste cesta, promet itd.).

Kada je plan puta u tijeku, upotrijebite komandu 5 za precizniji prikaz vašeg odredišta.

Kontekstualni izbornik 5

Pritisnite 5 za pristup sljedećim funkcijama:

- “Alternativne rute”;

- “Plan puta”;

- “Opcije rute”;

- ”Dodaj rutu u adresar”;

- ”Simuliraj plan puta”.

Više informacije potražite u poglavlju “Unos odredišta”.

”Opcije rute”

”Vrsta rute”

Ova funkcija omogućuje promjenu načina izračuna trenutačnog plana puta i njegov ponovni izračun. Odabirom vrste putanje rute, određujete i zadani način izračuna rute za sljedeće izračune.

Kako biste upoznali različite načine izračuna plana puta pogledajte poglavlje “Postavke mape”.

Omiljene postavke plana puta

Omiljene postavke plana puta su ograničenja koja utječu na izračun plana puta. Dodatne informacije potražite u poglavlju “Postavke mape”.

Kako programirati rutu u navigaciji ?