Natrag na popis

PLAN PUTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Plan puta”

Na početnom zaslonu pritisnite “Izbornik”, “Navigacija” pa zatim “Plan puta” za pristup sljedećim izbornicima:

- “Uredi rutu”;

- “Poništi rutu”;

- “Promet na ruti”;

- “Izbjeći”;

- “Pregled”;

- “Opcije rute”.

Mjere opreza za korištenje sustava za navigaciju

Korištenje sustava za navigaciju ni u kojem slučaju u vožnji ne zamjenjuje odgovornost niti pažnju vozača.

“Uredi rutu”

Napomena: ovaj je izbornik dostupan ako je plan puta pohranjen. Ako nema spremljenih ruta, možete stvoriti novu rutu odabirom funkcije “Nova ruta”.

Određivanje polazišne točke

Za određivanje polazišne točke puta pritisnite 1, “Postavi početnu točku”, a zatim “Postavljanje nove točke”.

To mjesto odredite na isti način na koji ste unijeli odredište. Prema zadanim postavkama, polazna je točka vaš trenutačni GPS položaj.

Napomena: ako se postavi polazišna točke, zamrzava se GPS prijemnik na unaprijed postavljenu lokaciju kako se ruta ne bi ponovo izračunavala kada se dobije novi položaj. To može biti korisni za planiranje i memoriranje budućih kretanja.

Kada je vaš početni položaj određen, možete napraviti simulaciju rute od početka do kraja tako da odaberete “Simuliraj”.

Pritisnite tipku “Komande” za prikaz trake upravljanja.

Dodavanje odredišta

Za određivanje novog odredišta pritisnite 3 i unesite željeno odredište. Možete odabrati interesnu točku (POI) na prethodno opisani način.

Dodavanje etape

Pritisnite 4 između polazišne točke i završne točka kako biste umetnuli dodatne točke putovanja na vašoj ruti (npr. ako želite putovati preko određene lokacije kako biste pokupili još nekoga). To mjesto odredite na isti način na koji ste unijeli odredište. Sustav izračunava novi plan puta koji prolazi odabranim točkama putovanja prije dolaska do odredišta.

Kontekstualni izbornik 2

Kontekstualni izbornik 2 omogućuje pristup sljedećim funkcijama:

- “Odaberi i izbriši”: ova funkcija omogućuje vam brisanje posebnih točaka putovanja na vašoj ruti ili cijele rute.

- “Prerasporedi”: možete ručno reorganizirati popis etapa.

Kako biste potvrdili svoju rutu, pritisnite “Kreni” na dnu zaslona. Sustav izračuna novu rutu i tad započinje navođenje sustava navigacije.

“Poništi rutu”

Odaberite ovu funkciju za prekidanje navođenja u tijeku.

“Promet na ruti”

Ova funkcija omogućuje prikaz karte prometa u toku rute.

“Izbjeći”

Za izbjegavanje dijelova rute (npr. u slučaju zastoja u prometu na koje sustav nije upozorio) odaberite “Izbjeći” u izborniku “Plan puta”.

Možete odabrati izbjegavanje sljedećih dijelova:

- “Izbjegavaj posebne dionice”: kako biste izbjegli određene vrste cesta na planu puta. Primjerice, možete izbjeći neki određeni dio autoceste ili trajektnu luku.

- “Odsjek navigacijske rute”: kako biste naveli željenu udaljenost na kojoj želite spremljenu rutu izbjeći. Na zaslonu se prikazuje udaljenost, izbjegnuto područje plana puta i obilazak na zemljovidu. Na gornjem dijelu zaslona prikazuje se razlika procijenjene udaljenosti i trajanja plana puta u odnosu na početni plan puta.

- “Izbjegavaj određene ceste”: kako biste izbjegli neku cestu na planu puta. Primjerice, možete izbjeći cestu na kojoj će promet biti gust, a o čemu vas prethodno sustav za emitiranje informacija o stanju u prometu nije obavijestio.

- “Obnovi izvornu rutu”: kako biste poništili obilaske koje ste prethodno odredili.

U svakom slučaju prikazuje se zaslon za navigaciju na kojem možete vidjeti izbjegnuti dio, obilazak i procijenjenu razliku duljine i trajanja u odnosu na početno izračunati plan puta.

Za potvrdu podešavanje pritisnite “Prihvaćanje”.

“Pregled”

Može se prikazati sažetak izračunatog plana puta pritiskom na “Pregled” u izborniku “Plan puta” ili nakon odabira odredišta i izračuna plana puta.

Na gornjem dijelu zaslona prikazat će se ukupna duljina prema ruti i ukupno trajanje puta do odredišta. Možete vidjeti i eventualna kašnjenja zbog prometnih događaja.

Kontekstualni izbornik 5

Pritisnite 5 za pristup sljedećim funkcijama:

- “Alternativne rute”;

- “Plan puta”;

- “Opcije rute”;

- “Dodaj rutu u adresar”.

Više informacije potražite u poglavlju “Unos odredišta”.

“Postavke rute”

“Vrsta trase puta”

Ova funkcija omogućuje promjenu načina izračuna trenutačnog plana puta i njegov ponovni izračun. Odabirom vrste putanje rute, određujete i zadani način izračuna rute za sljedeće izračune.

Kako biste upoznali različite načine izračuna plana puta pogledajte poglavlje “Postavke mape”.

Omiljene postavke plana puta

Omiljene postavke plana puta su ograničenja koja utječu na izračun plana puta. Dodatne informacije potražite u poglavlju “Postavke mape”.

Kako programirati rutu u navigaciji ?