Natrag na popis

FOTOGRAFIJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Multimedija”

U glavnom izborniku pritisnite “Multimedija”, “Fotografija”, a zatim sa sljedećeg popisa za pristup fotografijama odaberite ulazni izvor koji je spojen na sustav:

- “USB-1" (USB priključak);

- “USB-2" (USB priključak);

- “SD" (SD kartica).

Osobitost:

- neki formati mogu biti nečitljivi, a gore opisani ulazni izvori mogu se razlikovati;

- korišteni USB izbrisivi memorijski pogon (ili SD kartica) moraju biti FAT32-formatirani, veličine najmanje 8GB i najviše 32GB;

- više informacija o kompatibilnim formatima fotografija potražite kod Predstavnika marke.

Čitanje videozapisa moguće je samo dok vozilo stoji.

“Fotografija”

Reprodukcija

Možete odabrati reproduciranje svih fotografija u dijaprojekciji ili reproduciranje samo jedne fotografije.

Tijekom očitavanja jedne fotografije, možete:

- pristupiti prethodnoj ili sljedećoj fotografiji brzim prelaskom preko područja za pretpregled slika;

- prikazati ili sakriti traku stanja i kontrolu pritiskom na područje za pretpregled slika;

- okretati fotografiju pritiskom na tipku 1;

- pokrenuti dijaprojekciju pritiskom na tipku 2;

- prijeći u uobičajeni (prilagođen) način rada s prikazom preko čitavog zaslona pritiskom na tipku 3.

“Postavke”

U podešavanjima je moguće sljedeće:

- promijeniti vrijeme prikaza svakoj fotografiji u dijaporami;

- uključivanje/isključivanje efekta animacije između svake fotografije u dijaprojekciji.

Nakon obavljanja podešavanja pritisnite 4 kako biste pohranili izmjene i vratili se na prethodni zaslon.

Napomena; efekt animacije u dijaprojekciji aktiviran je prema zadanim postavkama.

Kontekstualni izbornik 5

Na zaslonu prikaza fotografija pritisnite tipku 5 za:

- dobivanje detaljnih informacija o fotografiji (naslov, vrsta datoteke, datum, mjesto,...);

- određivanje fotografije kao fotografije korisničkog profila;

- pristup izbornicima za podešavanje.

Svaki se novi umetnuti USB memorijski pogon analizira i njegova se slika pohranjuje u multimedijalni sustav. Ovisno o veličini USB izbrisivog memorijskog pogona, zaslon multimedije može se postaviti u stanje pripravnosti. Pričekajte nekoliko sekundi. Koristite samo USB izbrisive memorijske pogone koji su sukladni važećim nacionalnim zahtjevima.

Kako pregledavati fotografije ili gledati videozapise sa SD kartice ?