Natrag na popis

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Android Auto™

Uvodna riječ

“Android Auto™" aplikacija je koju možete preuzeti sa svog pametnog telefona koji omogućuje upotrebu aplikacija na vašem telefonu sa zaslona multimedijalnog sustava.

Napomena: kako biste saznali jesu li vaš pametni telefon ili zemlja kompatibilni s aplikacijom “Android Auto™”, pogledajte službeno web-mjesto operacijskog sustava vašeg telefona.

Napomena: kako biste saznali je li vaše vozilo kompatibilno s aplikacijom “Android Auto™”, funkcija “Preslika pametnog telefona” 1 mora biti navedena u izborniku “Sustav” vašeg multimedijalnog sustava.

Prva upotreba

- Preuzmite i instalirajte “Android Auto™" aplikaciju s platforme za preuzimanje aplikacija na svoj pametni telefon;

- povežite svoj telefon s priključkom svojeg multimedijalnog sustava USB;

- pritisnite gumb 2 na zaslonu multimedijalnog sustava vašeg vozila;

- prihvatite zahtjeve na pametnom telefonu za korištenje aplikacije “Android Auto™”;

- potvrdite pritiskom na gumb “Prihvati” na telefonu;

- još jednom pritisnite gumb 2 na početnoj stranici multimedijalnog sustava vozila.

Aplikacija se pokreće na multimedijalnom sustavu.

Ako prethodno opisan postupak ne uspije, ponovite radnju.

Napomena: aplikacija “Android Auto™" radit će samo ako je vaš pametni telefon povezano s priključkom USB vašeg vozila.

CarPlay™

Uvodna riječ

“CarPlay™" je izvorna usluga dostupna na pametnom telefonu koji omogućuje upotrebu aplikacija na vašem telefonu sa zaslona multimedijalnog sustava.

Napomena: kako biste saznali jesu li vaš pametni telefon ili zemlja kompatibilni s aplikacijom “CarPlay™”, pogledajte službeno web-mjesto operacijskog sustava vašeg telefona.

Napomena: kako biste saznali je li vaše vozilo kompatibilno s aplikacijom “CarPlay™”, funkcija “Preslika pametnog telefona” 1 mora biti navedena u izborniku “Sustav” vašeg multimedijalnog sustava.

Prva upotreba

- Povežite svoj telefon s USB priključkom multimedijalnog sustava;

- pritisnite gumb 3 na zaslonu multimedijalnog sustava vašeg vozila.

Usluga CarPlay™ se pokreće na multimedijalnom sustavu.

Ako prethodno opisan postupak ne uspije, ponovite radnju.

Napomena: usluga “CarPlay™" radit će samo ako je vaš pametni telefon povezano s USB priključkom vašeg vozila.

Kada se aplikacija “Android Auto™" ili usluga "CarPlay™" uključe na multimedijalnom sustavu, pomoću gumba za glasovno prepoznavanje u svojem vozilu možete glasom upravljati nekim funkcijama svojeg pametnog telefona. Za to pritisnite i držite gumb 4 na kolu upravljača vozila (za više informacija pogledajte poglavlje “Korištenje glasovnog prepoznavanja”).

Napomena: kada koristite “Android Auto™" ili CarPlay™ možete pristupiti sustavu za navigaciju i glazbenim aplikacijama pametnog telefona. Te aplikacija zamijenit će slične aplikacije koje su ugrađene u R-Link koje su već pokrenutu. Na primjer, može koristiti samo aplikaciju sustava za navigaciju "Android Auto™"/"CarPlay™" ili aplikaciju integriranu u multimedijalni sustav.

Napomena: prilikom upotrebe aplikacije “Android Auto™" ili usluge "CarPlay™", neke funkcije multimedijalnog sustava nastavit će se izvoditi u pozadini. Na primjer, ako pokrenete "Android Auto™" ili "CarPlay™" i koristite sustav za navigaciju na pametnom telefonu dok na multimedijalnom sustavu radi radio, radio će se nastaviti emitirati.

Ako upotrebljavate aplikaciju “Android Auto™" ili uslugu "CarPlay™", prijenos mobilnih podataka potrebnih za njen rad može dovesti do dodatnih troškova koji nisu uključeni u vašu telefonsku pretplatu.

Povratak na sučelje R-Link

Za povratak u sučelje R-Link:

- pritisnite gumb “Home” na prednjoj ploči multimedijalnog sustava ili na središnjoj konzoli;

ili

- pritisnite gumb 5 na zaslonu multimedijalnog sustava.

SUSTAV R-LINK 2 S APLIKACIJOM ANDROID AUTO TM

SUSTAV R-LINK 2 S APLIKACIJOM APPLE CARPLAY